Shutterstock
Handen houden smartphone met Facebook vast

Nieuw onderzoek: Een week offline is goed voor je psyche

Een week zonder sociale media is al bevorderlijk voor je mentale gezondheid, blijkt uit nieuw onderzoek. De proefpersonen waren minder angstig en somber dan de controlegroep, die per dag ongeveer een uur op sociale media zat.

Eigenlijk is het bedtijd, maar je kunt nog net één keer door Instagram scrollen of kijken of er nog interessant nieuws is op Twitter.

Sociale media zijn voor de meeste mensen een deel van de routine geworden, maar psychologen waarschuwen voor de nieuwe media, waarop we onszelf steeds met anderen vergelijken en die in de plaats komen van echt contact.

In een nieuwe studie concluderen Britse onderzoekers dat sociale media ten koste gaan van de geestelijke gezondheid – en dat slechts één week offline daar al tegen helpt.

Sociale media veranderen werkelijkheid en dagelijks leven

In tien jaar tijd hebben sociale media onze werkelijkheid fundamenteel veranderd. Platforms als Facebook, TikTok, Instagram en Snapchat hebben een plek gevonden in ons dagelijks leven en slokken veel tijd op.

De gemiddelde Europeaan zit zo’n twee uur per dag op sociale media, volgens een rapport van de Global Web Index. Zes van de tien internetgebruikers zeggen altijd online te zijn.

Meisje kijkt somber op telefoon

In 2021 zaten Europeanen gemiddeld ruim 2 uur en 16 minuten per dag op sociale media. Wereldwijd lag het gemiddelde 10 minuten hoger.

© Shutterstock

Onze psyche heeft moeite om de grote veranderingen in levensstijl bij te houden, en psychologen en andere deskundigen waarschuwen al jaren dat sociale media mentale gezondheidsproblemen en psychische aandoeningen als depressie, angst en stress bevorderen.

Het continu online zijn maakt het moeilijk om contact te maken met familie en vrienden en kan sociale relaties schaden.

Tegelijk nodigt het bombardement aan beelden uit het leven van andere mensen uit tot vergelijken, wat kan leiden tot gevoelens van minderwaardigheid en stress – vooral bij jongeren.

Weekje offline is gezond

In een nieuwe studie toonden onderzoekers van de Britse universiteit van Bath aan dat je je psychisch beter voelt als je een week stopt met sociale media.

Ze lieten 154 mensen van 18 tot 72 jaar een vragenlijst invullen over hun psychisch welzijn en verdeelden hen in twee groepen. De ene groep beperkte het socialemediagebruik aanzienlijk, de andere scrolde onverminderd door.

De proefpersonen in de offline groep zaten gedurende de week gemiddeld 21 minuten op sociale media. Sommige deelnemers hielden bijna negen uur in de week over door niet meer door Twitter, Facebook en Instagram te scrollen.

In de controlegroep besteedden de deelnemers gemiddeld zeven uur aan sociale media.

Aan het einde van de week vulden de deelnemers opnieuw vragenlijsten in over hun geestelijke gezondheid.

De offline groep voelde zich beduidend minder somber en angstig, en hun psychisch welzijn was toegenomen ten opzichte van de controlegroep.

De onderzoekers willen nu bestuderen of een pauze van sociale media bij andere groepen, zoals jongeren en psychiatrische patiënten, andere resultaten oplevert.

Als de resultaten in dezelfde richting blijven wijzen, kan tijd offline in de toekomst onderdeel worden van psychologische behandelingen.