Shutterstock

Kunnen psychopaten een normaal leven leiden?

Psychopaten worden vaak in verband gebracht met moord en bedreiging. Maar zijn ze soms ook in staat een normaal, rustig leven te leiden?

Gewetenloos, meedogenloos, manipulatief en niet empathisch. Het zijn niet bepaald prijzenswaardige eigenschappen die psychopaten kenmerken.

Psychopaten zijn vaak agressief, gewelddadig, impulsief en respectloos. Ze hebben dan ook 20-25 keer zo veel kans om in de gevangenis te belanden als anderen. Zo is 20 procent van de gevangenen in Amerikaanse gevangenissen gediagnosticeerd als psychopaat.

Maar niet alle psychopaten zijn moordenaars of geweldplegers. Sommigen passen zich aardig aan en kunnen zeer succesvol lijken. Hun gewetenloze en manipulatieve gedrag zetten ze bijvoorbeeld in om zich naar de top van het bedrijfsleven te vechten, en veel psychopaten bekleden dan ook hoge posities.

De baas is een psychopaat

Onderzoekers schatten dat 1,2-4,5 procent van de volwassenen psychopaat is, en het percentage stijgt sterk bij mensen in machtige posities, zoals managers, advocaten en chirurgen.

Het gedrag van psychopaten wordt veroorzaakt door ontwikkelingsstoornissen in de hersenen, en daarom is het – net als bij mensen met schizofrenie en andere stoornissen – lastig om een normaal leven te leiden. Veel psychopaten hebben moeite met hechte relaties, deels omdat ze zich niet in anderen kunnen inleven, op hun eigen gewin uit zijn en vaak liegen.