Shutterstock
Volksvertegenwoordiger Alexandria Ocasio-Cortez spreekt

Groot onderzoek: Vrouwen vaker onderbroken dan mannen

Door maar liefst 24.000 vergaderingen van het Congres van de VS door te spitten ontdekten onderzoekers dat vrouwelijke politici 10 procent vaker worden onderbroken dan mannen. En als ze over emancipatie spreken, worden ze twee keer zo vaak in de rede gevallen.

Vrouwelijke Amerikaanse politici worden vaker in de rede gevallen dan hun mannelijke collega’s. Gemiddeld is de kans om als vrouw onderbroken te worden 10 procent hoger dan als man, blijkt uit een groot onderzoek, gebaseerd op ruim 24.000 debatten in het Amerikaanse Congres.

Als vrouwen thema’s als emancipatie, abortus of welvaart bespraken, werden ze twee keer zo vaak in de rede gevallen als bij andere onderwerpen.

Oudere vrouwen worden echter minder vaak onderbroken dan hun even ervaren mannelijke collega’s.

De weinige vrouwen in de Senaat worden vaak onderbroken

Het nieuwe rapport is gestoeld op commissievergaderingen in het Congres tussen 1994 en 2018. Van de bijna 3 miljoen uitgesproken zinnen werd bijna 5 procent niet afgemaakt omdat de spreker onderbroken werd.

De commissies zijn belangrijk omdat daar de wetsvoorstellen opgesteld worden waar de twee kamers van het parlement, het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, later over stemmen.

Huis van Afgevaardigden in de VS

Het Huis van Afgevaardigden tijdens de opening van het 115e Congres op 3 januari 2017. Dit is het laatste Congres dat het onderzoek bestreek.

© Shutterstock

Vooral in de Senaat hebben vrouwelijke sprekers het zwaar. Zij worden 10 procent vaker in de rede gevallen dan mannen, terwijl er nauwelijks verschil is in het Huis van Afgevaardigden.

Vrouwen nemen slechts circa een vijfde van de spreektijd voor hun rekening omdat ze ondervertegenwoordigd zijn. Van de 100 senatoren zijn er 24 vrouw.

Debatten over emancipatie springen eruit

En de vrouwen staan er nog slechter voor als het debat gaat over ... gelijke rechten voor vrouwen.

Mannen en vrouwen worden bij dit onderwerp vaker in de rede gevallen, volgens de onderzoekers omdat emancipatie een politiek beladen thema is.

Dit bleek uit een analyse van bijna 4000 verhoren over ‘vrouwenkwesties’ als toegang tot de arbeidsmarkt, de loonkloof, opleiding, welvaart en abortus.

En de vrouwen worden nog vaker afgekapt als ze een argument te berde brengen over emancipatie.

Tijdens deze debatten vallen andere politici hun vrouwelijke collega’s meer dan twee keer zo vaak in de rede als wanneer het over iets anders gaat.

Onderbrekingen zijn machtsspel

Oudere vrouwen worden het minst onderbroken

De onderzoekers keken ook of er andere factoren een rol speelden bij een onderbreking.

Zo zijn parlementariërs beleefder als de spreker de voorzitter is van de betreffende commissie. Ook de vraag of de spreker tot de meerder- of minderheidspartij behoort is van belang: sprekers van de minderheidspartij worden vaker in de rede gevallen. En Democratische politici worden gemiddeld iets vaker onderbroken dan Republikeinen.

Het is wellicht verrassender dat ervaren vrouwelijke parlementariërs juist minder vaak in de rede worden gevallen dan hun even ervaren mannelijke collega’s. Voor beide geslachten stijgt de kans om onderbroken te worden met de leeftijd en ervaring, maar voor de doorgewinterde mannelijke politici is die kans dus nog iets groter.

Na 20 jaar in het Congres halen mannen vrouwen in qua onderbrekingen, en die tendens zet daarna door. De rest van hun carrière worden ervaren mannen vaker afgekapt dan even ervaren vrouwen.

Daarnaast zijn zowel mannen als vrouwen eerder geneigd hun collega’s te onderbreken naarmate ze langer in het Congres zitten.