Shutterstock
Relatie ruzie

6 belangrijke tekenen: Is je relatie toe aan een apk?

Dit zijn wetenschappelijke indicatoren dat je relatie toe is aan een onderhoudsbeurt. Herken jij ze?

Je herkent het misschien wel: je maakt voortdurend ruzie met je wederhelft, want wie heeft ook alweer voor het laatst de afwas gedaan? En waarom luistert je partner nooit als je over je dag vertelt?

Als je veel ruzie maakt, duidt dat op een onbalans in de relatie. Maar het omgekeerde kan net zo erg zijn.

Want als je alleen maar zit te mokken en problemen niet bespreekt, zal dat de relatie op den duur ook geen goed doen.

Dat zegt psycholoog Astrid Bjørn Leth-Nissen. Ze is gepromoveerd in ontwikkelingspsychologie en doet onderzoek naar de sterke en zwakke punten van relaties.

Op basis van de nieuwste studies noemt ze een aantal indicatoren aan de hand waarvan je je relatie kunt doorlichten. Herken je ze?

1. Emotionele intimiteit:

Volgens diverse wetenschappelijke onderzoeken zijn er bepaalde indicatoren die aangeven hoe goed je relatie is.

© Shutterstock

Emotionele intimiteit behelst een gevoel van nabijheid en verbondenheid jegens je partner, en dat je je geaccepteerd voelt om wie je bent, legt Astrid Bjørn Leth-Nissen uit.

Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je je mening durft te geven en troost zoekt bij elkaar.

‘Er is een een-op-eenrelatie tussen emotionele intimiteit en je gevoelens eerlijk met elkaar durven delen,’ zegt Bjørn Leth-Nissen.

‘Als je je gevoelens eerlijk deelt, stel je je kwetsbaar op en loop je het risico gekrenkt of teleurgesteld te worden. Maar je kunt er niet omheen, want als je je kwetsbare kanten niet met elkaar deelt, kan er een emotionele afstand tot je partner ontstaan, waarmee je emotionele intimiteit tegenwerkt.

2. Je gezien en gehoord voelen:

Als je je niet gezien en gehoord voelt, duidt dat er vaak op dat je relatie niet optimaal is.

© Shutterstock

Een zekere route naar een lage score op de relatieschaal is in je telefoon duiken als je partner thuiskomt en je wil vertellen over zijn of haar werkdag.

Bjørn Leth-Nissen legt uit dat je aandacht kunt zien als het ‘atoom van de liefde’.

Aandacht is namelijk de meest basale en fundamentele vorm van liefde, en om je prettig te voelen in je relatie is het belangrijk dat je je gezien en gehoord voelt.

3. Bevrediging in bed:

Het seksleven is een belangrijke factor in een relatie.

© Shutterstock

Het zal geen verrassing zijn dat het voor de meeste mensen belangrijk is dat het in bed lekker loopt.

Maar, zegt Bjørn Leth-Nissen, het is niet alleen een kwestie van hoeveel seks je hebt. Uit onderzoek blijkt dat het gaat om de kwaliteit van de seks en de bevrediging die je eruit haalt.

‘Seksuele bevrediging gaat er dus niet alleen over hoe vaak je seks hebt, maar in hoeverre beide partijen tevreden zijn met de seks,’ zegt ze.

4. Samenwerking als ouders:

Kinderen brengen nieuwe taken met zich mee, en dat stelt nieuwe eisen aan de samenwerking in een relatie.

© Shutterstock

Volgens Astrid Bjørn Leth-Nissen kan een goede samenwerking als ouders, of het nu gaat om luiers verschonen, opvoeding of verlofdagen, de relatie beschermen in de stressvolle situatie waarin je met een kind kunt belanden.

‘Als je onder druk staat, zoals snel het geval kan zijn als je je gezinsleven en carrière in balans moet houden, kun je minder verdraagzaam en toegewijd worden in je relatie,’ zegt ze.

‘Dit is volkomen natuurlijk, maar kan op de lange duur zijn tol eisen.’

5. Vertrouwen en toewijding:

Het is van belang dat je je verbonden voelt met je partner en kunt laten zien wie je bent.

© Shutterstock

Als je je door je partner in de steek gelaten voelt, kun je ernstig gaan twijfelen aan je relatie. Daarom is het belangrijk om je in een relatie expliciet aan elkaar te committeren.

Of je dit doet door je relatiestatus op Facebook te veranderen in ‘In een relatie’ of door je vrienden en familie te vertellen over je nieuwe liefde, maakt niet zo veel uit.

Het gaat erom dat je duidelijk kiest voor de relatie, zodat je je niet steeds zorgen hoeft te maken dat je partner ervandoor zal gaan als het moeilijk wordt, legt Bjørn Leth-Nissen uit.

6. Omgaan met conflicten:

Kunnen jullie een conflict overwinnen en het weer goedmaken? Dat is belangrijk voor je relatie.

© Shutterstock

Jaren geleden is eens gemeten hoe vaak stellen ruzie hadden. Daaruit bleek dat stellen die erg vaak ruzie maakten, meer kans hadden om uit elkaar te gaan dan anderen.

Maar een belangrijk gesprek uit de weg gaan, kan ook problemen opleveren, aldus Bjørn Leth-Nissen.

‘Het gaat er dus om op een goede, constructieve manier te discussiëren,’ zegt ze.

‘Het is ook belangrijk om de relatie te kunnen herstellen als de gemoederen iets te hoog zijn opgelopen. Het is moeilijk om het weer goed te maken als je bijvoorbeeld wrok koestert of dagenlang niet met elkaar praat. Verantwoordelijkheid nemen na een conflict is de basis voor verzoening. De sleutel is minder jij-bakken en meer vergeven.’