Praat tegen je baby – dat kan de ontwikkeling van de hersenen beïnvloeden

Onderzoekers hebben een verband gevonden tussen de spraak van ouders tegen hun baby en de ontwikkeling van een bepaalde stof in de hersenen van kinderen.

Kinderhersenen ontwikkelen zich in de eerste twee levensjaren razendsnel. Uit onderzoek blijkt dat de hoeveelheid spraak van volwassenen die kinderen te horen krijgen waarschijnlijk van invloed is op een bepaalde stof in de hersenen.

© Shutterstock

Als je als ouder tegen je baby praat, voelt dat soms gek, want je wordt niet bepaald van repliek gediend.

Toch kan het zinvol zijn om door te blijven kletsen.

Dat vergroot niet alleen de woordenschat van het kind, maar blijkt ook effect te hebben op de concentratie van een bepaalde stof in de hersenen, zo blijkt uit een Britse studie.

Hersenen van slapende kinderen gescand

De resultaten, gepubliceerd in het Journal of Neuroscience, zijn gebaseerd op gegevens van 163 kinderen van zes of 30 maanden oud.

De kinderen droegen een vest met een apparaat dat de spraak opnam die ze thuis te horen kregen.

Het viel de onderzoekers als eerste op dat kinderen met een hoger opgeleide moeder vaak aan meer volwassen spraak werden blootgesteld en ook zelf meer geluiden produceerden dan andere baby’s.

De volgende stap was om 84 van de kinderen uit te nodigen in het ziekenhuis, waar hun hersenen werden gescand tijdens hun slaap.

Het bleek dat de 30 maanden oude kinderen die veel spraak hadden gehoord meer van de stof myeline hadden in de taalgerelateerde delen van hun hersenen dan kinderen tegen wie minder gepraat werd.

© Shutterstock

Wat is myeline?

Tot verrassing van de onderzoekers kwam echter ook aan het licht dat de jongere kinderen van zes maanden die de meeste spraak te horen kregen, lagere concentraties myeline in hun hersenen hadden.

Volgens de wetenschappers kan dit komen doordat het effect van volwassen spraak afhangt van het stadium van de hersenontwikkeling.

De hersenen van een zes maanden oude baby groeien heel snel, terwijl die van een 30 maanden oude baby een ander stadium hebben bereikt, waarin ze wellicht gevoeliger zijn voor indrukken die het niveau van myeline beïnvloeden, stellen de onderzoekers..

Ze benadrukken dat er meer onderzoek nodig is om het belang op lange termijn te begrijpen. Ook de rol van de genen van de baby’s is momenteel onduidelijk.

Stress tijdens de zwangerschap

De publicatie van de Britse wetenschappers valt samen met die van een Deens onderzoeksteam over de vroege taalontwikkeling van kinderen.

Hun onderzoek, gepresenteerd op het jaarlijkse congres van de European Society of Endocrinology, is gebaseerd op gegevens van meer dan 1000 zwangere vrouwen.

En verrassend genoeg suggereren de resultaten dat hogere niveaus van het stresshormoon cortisol bij zwangere vrouwen in het derde trimester de spraak- en taalvaardigheid van de baby in de eerste jaren kunnen vergroten.

De voorlopige resultaten duiden erop dat jongens die zijn blootgesteld aan hoge cortisolniveaus meer woorden konden zeggen, terwijl meisjes op jongere leeftijd meer woorden begrepen.