‘Phubbing’ in verband gebracht met lagere sociale intelligentie

Het is moeilijker om te luisteren en gezellig te doen als je ogen op je smartphone gericht zijn. Maar er is nog hoop voor degenen die het moeilijk vinden om hun telefoon achter zich te laten, zo blijkt uit verschillende onderzoeken.

Man is bezig met zijn smartphone

Phubbing betekent dat je zo bezig bent met je smartphone dat je een vriend of geliefde in dezelfde ruimte straal negeert.

© Shutterstock

Het woord phubbing heb je misschien niet eerder gehoord, maar het verschijnsel dat het beschrijft, kent iedereen. Het is een samentrekking van phone en snubbing.

Het begrip is het best te omschrijven als de situatie die ontstaat wanneer iemand meer bezig is met zijn of haar telefoon dan met de mensen in dezelfde ruimte.

Dat klinkt misschien onschuldig en we hebben ons er allemaal weleens aan bezondigd, maar verschillende studies wijzen erop dat phubbing kan leiden tot slechtere communicatie, een groter risico op eenzaamheid en depressie en relatieproblemen.

Als ouders vastgelijmd zitten aan hun scherm, neemt bovendien het risico toe dat niet aan de psychologische basisbehoeften van hun kinderen wordt voldaan.

‘Ironisch genoeg heeft phubbing ten doel mensen te verbinden via sociale media of tekstberichten, maar het kan juist het vermogen om samen met anderen te zijn aantasten,’ zei psycholoog Emma Seppälä, die verbonden is aan de universiteiten van Stanford en Yale, eerder tegen Time.

En als je jezelf in dit beeld herkent, zul je volgens een Noorse studie wellicht als minder sociaal begaafd worden gezien.

Teken van sociale incompetentie?

Al in 1920 definieerde psycholoog Edward Thorndike van Columbia University sociale intelligentie als het vermogen om mannen, vrouwen, jongens en meisjes te begrijpen en met hen om te gaan, en verstandig te handelen binnen menselijke relaties.

Moderne onderzoekers wijzen erop dat sociale intelligentie onder meer afhangt van iemands vermogen om aandachtig te luisteren, te kunnen converseren en de ongeschreven sociale spelregels te volgen.

En juist deze vaardigheden hollen achteruit als de telefoon de meeste aandacht krijgt, aldus een onderzoek uit 2012.

‘Telefoongebruikers worden over het algemeen als minder spraakzaam, beleefd en attent ervaren,’ zegt Seppälä.

Uit een andere studie blijkt echter dat terwijl mensen die hun telefoon gebruiken als negatief gezien worden, het omgekeerde geldt voor mensen die tijdschriften lezen terwijl ze met een vriend of partner zijn.

Volgens het onderzoek komt dit omdat mensen in het algemeen een afkeer hebben van telefoons in een sociale context, maar ook omdat tijdschriften worden gezien als beschaafder en leerzamer.

Goede manieren zijn binnen handbereik

Omdat iedereen is uitgerust met zogeheten spiegelneuronen, die het mogelijk maken het glimlachen en lachen van anderen te interpreteren en te retourneren, kan iedereen ook zijn sociale intelligentie vergroten.

En volgens de hoofdredacteur van het online medium Verywell Mind, Amy Morin, moet je vooral proactief zijn.

‘Let goed op in sociale settings, en merk op wanneer mensen positief en negatief opvallen. Houd er rekening mee dat je af en toe een fout maakt. En vergeet ook niet te leren van je fouten en successen.’