Shutterstock
Oude handen houden jonge handen vast

Hersenen geven met de jaren meer knuffelhormoon vrij

De hersenen gaan met de jaren meer oxytocine aanmaken, blijkt uit een nieuwe studie. Die stof kan je behulpzamer en liefdadiger maken en lijkt er ook toe te leiden dat je tevredener bent met je eigen leven.

Misschien ken je wel een oudere die altijd klaarstaat met een vriendelijke glimlach en een helpende hand.

Dat komt mogelijk doordat de hersenen meer van het hormoon oxytocine vrijgeven naarmate we ouder worden, zo blijkt uit een nieuw onderzoek.

De stof, die vaak het ’knuffelhormoon’ genoemd wordt, lijkt je tevredener te maken en behulpzamer jegens anderen.

Trieste video geeft liefdeshormoon vrij

Het is al lang bekend dat oxytocine verband houdt met liefde, hulpvaardigheid en blijdschap. Ook blijkt uit statistieken dat oudere mensen behulpzamer zijn, meer tijd besteden aan vrijwilligerswerk en meer aan goede doelen geven.

De onderzoekers wilden daarom nagaan of deze ‘grijze liefdadigheid’ te danken was aan een hoger oxytocineniveau.

Ingekleurd oxytocinehormoon tegen achtergrond
© Shutterstock

Oxytocine is het knuffelhormoon

Oxytocine is een natuurlijk voorkomend hormoon in het lichaam.

Het wordt wel het knuffelhormoon genoemd, omdat het onder andere vrijkomt bij knuffelen, kussen, borstvoeding geven en seks.

Oxytocine wordt aangemaakt in de hypothalamus in de middenhersenen.

Het hormoon leidt tot gevoelens van geluk en welzijn en is vooral belangrijk als we diepe relaties aangaan en ons hechten.

Vrouwen hebben een hoger oxytocineniveau dan mannen, en het hormoon speelt een belangrijke rol bij de borstvoeding en de bevalling.

Onderzoek suggereert dat oxytocine helpt om verliefdheidsgevoelens te versterken, waardoor je je geliefde aantrekkelijker vindt dan wie ook.

Het onderzoek omvatte 100 proefpersonen van 18 tot 99 jaar oud en liet zien dat ouderen inderdaad meer van de liefdevolle hersenstof vrijmaken.

De proefpersonen zagen een video van een vader die praat over zijn door kanker getroffen zoon. Voor en na het bekijken van de video werden bloedmonsters afgenomen bij de proefpersonen.

De onderzoekers concludeerden ook dat deelnemers met een hoger oxytocineniveau in hun bloed eerder bereid waren geld te doneren aan kankeronderzoek dan de proefpersonen met minder oxytocine.

Behulpzaamheid brengt opwaartse spiraal op gang

De proefpersonen beantwoordden ook vijf vragen over de mate van tevredenheid met hun leven. Ouderen waren over het algemeen tevredener met hun leven – vooral degenen met meer knuffelhormoon.

De onderzoekers benadrukken dat ze niet kunnen vaststellen wat het eerst komt: meer oxytocine, anderen helpen of tevreden zijn met je leven.

Uit eerdere dierproeven bleek dat oxytocine motiveert om anderen te helpen, en dat behulpzaamheid leidt tot een hogere aanmaak van oxytocine.

Volgens de onderzoekers vormen oxytocine, levensvreugde en liefdadigheid op deze manier een opwaartse spiraal, waarbij elk onderdeel de andere twee versterkt.