Onderzoekers onthullen: Deze karaktertrek kenmerkt de rijksten

Eén bepaald trekje komt veel voor bij rijke mensen. Dit blijkt uit een onderzoek dat ook een eigenschap aanwijst die maar weinig mensen bovenaan de economische ladder bezitten.

Twee onderzoekers namen de persoonlijkheden van rijke mensen onder de loep. Mensen met veel geld op hun bankrekening blijken zeer specifieke eigenschappen delen.

© Shutterstock

Jarenlang zaten kijkers wereldwijd aan het scherm gekluisterd om de steenrijke, disfunctionele familie Roy te volgen in de HBO-hitserie Succession, die na vier seizoenen bijna is afgelopen.

Als kijker krijg je de indruk dat de leden van de machtige clan narcistisch en opportunistisch van aard zijn.

Maar is dit een adequaat beeld van de rijksten in de samenleving?

Twee onderzoekers uit Noorwegen en Groot-Brittannië belichten dit in een artikel in Financial Planning Review.

Daarin analyseren de onderzoekers gegevens die eerder waren verzameld onder 3240 Britten.

Een deel van de dataset bevat informatie over de financiën van de deelnemers en hun demografische kenmerken, zoals leeftijd, geslacht en opleidingsniveau.

Hieruit bleek dat 10,8 procent van de respondenten meer dan 75.000 pond per jaar verdiende, terwijl 23,7 procent een huishoudinkomen had van minder dan 20.000 pond per jaar.

Eén bepaalde eigenschap komt terug

In het tweede deel van de dataset vulden de deelnemers een persoonlijkheidstest in die gebaseerd was op het zogeheten vijffactorenmodel.

Het vijffactorenmodel is een erkend psychologisch model gebaseerd op vijf hoofddimensies van persoonlijkheid, de ‘Big Five’.

Het vijffactorenmodel:

Het model is gebaseerd op vijf persoonlijkheidskenmerken. We vallen allemaal ergens in het spectrum van elke eigenschap, en aan de hand van onze positie kunnen we verklaren hoe we van elkaar verschillen in termen van voorkeuren, gedrag en emoties.

De vijf eigenschappen zijn:

  • Extraversie (introvert-extrovert)
  • Neuroticisme (bezorgd-kalm)
  • Openheid (conventioneel-origineel)
  • Consciëntieusheid (onbetrouwbaar-getrouw)
  • Vriendelijkheid (prikkelbaar-goedaardig)

Hoewel de analyse van de onderzoekers – weinig verrassend – liet zien dat de rijke groep vooral werd gekenmerkt door twee gemeenschappelijke demografische kenmerken, namelijk een hoge leeftijd en een hoog inkomen, deelden de rijke respondenten ook een aantal gemeenschappelijke karaktertrekken.

Eerst en vooral waren de rijksten over het algemeen heel consciëntieus.

Aan de andere kant van de schaal kwam eruit dat je niet zo snel een groot fortuin zult vergaren als je van nature neurotisch bent.

Voor de overige drie karaktertrekken kwam een minder eenduidig beeld naar voren.

Extraverte mensen hadden bijvoorbeeld over het algemeen weinig spaargeld, maar meer potentieel waardevolle voorwerpen, misschien omdat ze meer geneigd zijn tot impulsaankopen dan anderen, aldus de onderzoekers.

Volgens de onderzoekers is het geen verrassing dat de rijksten in de samenleving zo consciëntieus zijn.

Eerdere studies brachten deze eigenschap namelijk ook in verband met ‘bijna alle positieve werkresultaten,’ merken de onderzoekers op.