Shutterstock

Onderzoek: Zo zorg je dat anderen je aardig vinden

Het is een relevante vraag, en twee Duitse psychologen lijken er een antwoord op te hebben gevonden.

De meeste mensen willen graag aardig gevonden worden. Maar hoe moet je je gedragen om dat voor elkaar te krijgen?

Twee Duitse psychologen, Michael Dufner en Sascha Krause van de universiteit van Leipzig, hebben misschien het antwoord gevonden.

Zij onderzochten hoe mensen worden gezien en beoordeeld door degenen die hen voor het eerst ontmoeten en spreken. Op basis van deze waarnemingen geven ze enkele specifieke adviezen over wat met name positieve gevoelens oproept bij anderen.

Vreemden praatten met elkaar

Het interessante is dat we niet altijd even goed kunnen beoordelen wat voor indruk we maken bij een eerste ontmoeting. Dat komt doordat we de verbale en non-verbale signalen van onze gesprekspartners niet volledig opmerken.

Maar dat kunnen anderen wel. Daarom deden Dufner en Krause een onderzoek, waarbij 139 mannen en vrouwen die elkaar nog nooit hadden ontmoet, een persoonlijk gesprek moesten voeren van vijf minuten. Deze gesprekken werden waargenomen door derden.

Waarnemers beoordeelden reacties

De deelnemers werd voorafgaand aan het daadwerkelijke gesprek gevraagd naar hun eerste indruk van de persoon die ze zouden ontmoeten. Deze beoordeling was gebaseerd op foto’s van de persoon en een korte persoonlijke introductie. Na het gesprek moesten de deelnemers beoordelen hoe leuk ze de persoon nu vonden.

Alle gesprekken werden gefilmd, en vier onafhankelijke waarnemers bekeken en analyseerden de opnamen. De waarnemers waren erin getraind om op twee soorten gedrag te letten: dominant, zelfverzekerd en enigszins opschepperig gedrag, en beleefd, welwillend, warm en vriendelijk gedrag.

Toon interesse in de ander

Er is namelijk een cruciaal verschil tussen deze twee gedragingen. Mensen die veel zelfvertrouwen hebben en wellicht geneigd zijn om zich in een gesprek licht dominant en zelfverzekerd te gedragen, bereiken makkelijker een algemene populariteit die is gekoppeld aan status, respect of bewondering. Dit is vooral van waarde voor henzelf.

Aan de andere kant roepen mensen die meer inclusief gedrag vertonen en oprecht geïnteresseerd lijken in hun gesprekspartner, een ander soort emotie bij de ander op. De onderzoekers noemen dit ‘unieke sympathie’. Dit gedrag leidt tot hechte vriendschappen, goede collega’s op het werk en warme romantische relaties.

Warm gedrag levert punten op

Op basis van hun waarnemingen hebben de onderzoekers een boodschap voor mensen die willen weten hoe ze sympathie opwekken bij anderen.

‘Wees zo warm mogelijk. Het kan zijn dat het uitstralen van zelfverzekerdheid en dominantie gunstig is voor iemands onmiddellijke populariteit, maar als je doel is om een band en hechte relaties met mensen op te bouwen, loont het veel meer om interesse in de ander te tonen en je op hem of haar te richten,’ schrijven de onderzoekers in Psychological Science.