Shutterstock
Model van Neanderthaler

Nieuwe theorie: Hier ontmoetten de vroegste mensensoorten elkaar voor seks

Het was altijd onduidelijk waar de ontmoetingen tussen Neanderthalers, Homo sapiens en Denisova plaatsvonden. Maar nu hebben wetenschappers een vrij precies idee.

Tegenwoordig zijn wij de enige mensensoort op aarde. Maar dat is niet altijd zo geweest.

Een paar duizend jaar geleden deelden jouw voorouders onze planeet met diverse andere mensensoorten, en die leefden zo nauw samen dat hun vurige ontmoetingen nog altijd in je DNA te zien zijn.

Maar waar onze soort, Homo sapiens, precies het pad kruiste met de Neanderthalers en de raadselachtige Denisova, was lang onduidelijk

Nu hebben onderzoekers de route van de Neanderthalers vanuit Europa naar Azië gereconstrueerd. Daarbij wijzen ze één specifiek gebied aan dat in het verleden mogelijk een hotspot was. Dat schrijft IFLScience.

De onderzoekers gebruikten vondsten van stenen werktuigen van Neanderthalers om de route van deze prehistorische mens naar het oosten te reconstrueren.

De vindplaatsen van de werktuigen werden uitgezet in een computermodel, dat ook rekening hield met de temperaturen en geografische omstandigheden van die tijd. Voor de ene route hadden de Neanderthalers Siberië moeten doorkruisen, waar het barre klimaat overleving zou hebben bemoeilijkt.

De andere route ging door de Zuidelijke Kaspische Corridor, een strookje land in het huidige Iran.

Neanderthaler haalt moderne mens in

Ontmoetingsplek voor mensen, dieren en planten

Met zijn ligging tussen de Kaspische Zee en het Elbroesgebergte was deze corridor 57.000 tot 71.000 jaar terug een luilekkerland voor allerlei planten en dieren. Maar nu zijn er aanwijzingen dat de corridor mogelijk ook diende als ontmoetingsplek voor prehistorische mensensoorten.

Kaspische Zee

De zuidkust van de Kaspische Zee was volgens wetenschappelijke computermodellen 57.000 à 71.000 jaar geleden mogelijk een ontmoetingsplaats voor Denisova, Homo sapiens en Neanderthalers.

© Shutterstock

‘Op basis van een reconstructie van de jaarlijkse temperatuur en neerslag van 57.000 à 71.000 jaar geleden denken we dat dit gebied een toevluchtsoord voor Neanderthalers en andere soorten kan zijn geweest,’ schrijven de onderzoekers uit Duitsland en Iran.

Dat duidt erop dat het gebied in het noorden van Iran soorten in staat stelde elkaar te ontmoeten en hun genen te vermengen.

De onderzoekers benadrukken dat de theorie pas definitief bevestigd wordt als we in het gebied daadwerkelijk resten van prehistorische mensen vinden. Tot nu toe blijkt hun aanwezigheid alleen uit verschillende vondsten van stenen werktuigen.