Shutterstock

Nachtbrakers sterven eerder dan ochtendmensen – maar vast niet om de reden die je denkt

Onderzoekers ontdekken een nadelige trend onder avondmensen.

In een groot Fins onderzoek dat 37 jaar beslaat, hebben onderzoekers een opvallend patroon ontdekt.

Mensen die laat naar bed gaan, lopen een groter risico om vroeg te sterven dan mensen die liever op tijd naar bed gaan.

Maar dat ligt – verrassend genoeg – niet aan hun slaapritme.

Volgens de analyses van de onderzoekers is de oorzaak dat nachtbrakers meer drinken en roken dan ochtendmensen.

Dit blijkt uit een studie gepubliceerd in Chronobiology International.

De onderzoekers analyseerden gegevens van 22.976 Finse volwassen tweelingen die van 1981 tot 2018 werden gevolgd.

42,9 procent van de deelnemers classificeerde zichzelf als ‘uitgesproken avondmens’ of ‘tot op zekere hoogte avondmens’.

Eerdere studies wijzen uit dat mensen die laat naar bed gaan een hogere sterftekans hebben en bovendien de neiging vertonen meer risico’s te nemen dan ochtendmensen.

Maar dit onderzoek duidt er dus op dat het hogere risico van avondmensen om vroeg te sterven helemaal niet te wijten is aan hun slaappatroon.

Sterftekans ligt 9 procent hoger

In de 37 jaar van het onderzoek stierven 8728 van de deelnemers.

Er zijn 6 typen mensen

Door Finse overlijdensregisters te bekijken, ontdekten de onderzoekers dat het risico om te sterven door welke oorzaak dan ook 9 procent hoger was voor degenen die zichzelf beschreven als uitgesproken avondmensen dan voor de mensen die zeiden een uitgesproken ochtendmens te zijn.

De avondmensen die niet rookten en niet veel dronken, hadden daarentegen geen verhoogd risico op vroegtijdig overlijden.

Met andere woorden, het Finse onderzoeksteam concludeerde dat de verklaring achter het hogere sterftecijfer van de nachtbrakers was dat ze niet alleen laat opbleven, maar vooral vaker rookten en dronken.

In de analyse pasten de onderzoekers een correctie toe voor factoren als opleiding, BMI en slaapgewoonten, maar ook de mate van roken en drinken.