Courtesy of the State Collection of Anthropology and Paleoanatomy Munich

Misvormde schedel was machtssymbool

In de vroege middeleeuwen in Europa werden vrouwen met een ovale schedel vaak uitgehuwelijkt aan machthebbers, blijkt uit nieuw onderzoek.

In enkele dorpen langs de Donau in Zuid-Duitsland zijn opvallende skeletten gevonden van vrouwen met een misvormde schedel. Deze misvorming is ontstaan doordat het hoofd tijdens de jeugd met touw werd ingesnoerd.

Onderzoekers van de Duitse Johannes Gutenberg-Universität in Mainz hebben een verklaring gevonden.

Donkere vrouwen kwamen uit het oosten

Met DNA-onderzoek stelden ze vast dat de vrouwen donker haar en bruine ogen hadden, wat ongebruikelijk was in het Zuid-Duitsland van rond 500 n.Chr, toen de vrouwen leefden.

De skeletten zijn gevonden naast andere skeletten zonder misvormde schedel, en die stammen van mensen met blond haar en blauwe ogen.

Het DNA uit deze skeletten komt overeen met dat van de lokale bevolking, terwijl de vrouwen met de misvorming qua DNA meer gemeen hebben met de bevolking van het huidige Roemenië en Bulgarije.

Machtige bondgenootschappen

En hier werd de schedel van kinderen uit rijke families bewust verlengd. De onderzoekers denken dat de vrouwen uit het oosten kwamen.

En omdat het alleen vrouwen betreft, lijkt het er niet op dat ze als onderdeel van een groep zijn geïmmigreerd. Waarschijnlijk werden ze uitgehuwelijkt aan lokale machthebbers in het kader van politieke allianties tussen de Europese regio’s in de middeleeuwen.