Mannen en vrouwen hebben verschillende zorgen bij stress

Onderzoekers denken dat je sekse grotendeels bepaalt hoe je reageert op stressvolle momenten.

De coronapandemie was een aanslag op de geestelijke gezondheid van mannen en vrouwen. Daarom is het interessant dat hun zorgen zo sterk uiteenliepen.

© Shutterstock

De meeste mensen zijn de zorgen van de coronapandemie allang weer vergeten.

Toch veroorzaakten de lockdowns, besmettingen en onzekerheid wereldwijd een toename van stress.

De pandemie bood onderzoekers een unieke kans om te onderzoeken hoe een gemeenschappelijke stressfactor de geestelijke gezondheid van verschillende mensen beïnvloedt.

Onderzoekers van de Universität Würzburg wilden weten of mannen en vrouwen verschillend reageren op een aantal stressfactoren.

1520 mannen en 1370 vrouwen tussen de 34 en 85 jaar kregen de vraag hoe sterk ze zich gesteund voelden door hun sociale omgeving en of ze iemand hadden om hun problemen mee te bespreken.

Er werd hun ook gevraagd hoe zwaar een verbod op fysiek contact met ouders en grootouders voor hen was geweest, en hoeveel stress ze voelden op het werk.

Verschillende factoren

De resultaten lieten een opmerkelijk verschil zien tussen de zorgen van mannen en vrouwen.

Als mannen een verhoogde werkdruk en stress ervaren, maken ze zich vooral zorgen over de gevolgen die dit kan hebben voor hun baan.

Gestreste vrouwen maken zich meer zorgen over de invloed die het kan hebben op hun relatie met familie en vrienden.

Mannen zijn dus meer bezig met onzekerheid rond hun baan, terwijl vrouwen een grotere psychologische belasting ervaren als ze het gevoel hebben dat ze hun naaste relaties verwaarlozen.

Gendernormen

Om de verschillende reacties van de seksen te verklaren, wijzen onderzoekers op maatschappelijke verwachtingen en stereotypen over hoe mannen en vrouwen zich behoren te gedragen.

‘Het feit dat mannen sterker verbonden zijn met werk en vrouwen sterker met familie en vrienden, is terug te voeren op traditionele gendernormen en de sociale rollen die deze creëren,’ zegt Grit Hein, coauteur en hoogleraar translationele sociale neurowetenschappen aan de Universität Würzburg.

Een andere interessante bevinding is dat vrouwen niet alleen vaker dan mannen familie en vrienden erbij betrekken wanneer ze gestrest zijn, maar dat ze ook meer levensvreugde halen uit de steun van sociale relaties dan mannen.

Zo worden de vrouwen ook sneller verlost van hun negatieve gevoelens, zo stelt het Duitse onderzoek.

Eerdere studies naar de psychische reacties van mannen en vrouwen op stressvolle omstandigheden hebben geen duidelijke verschillen gevonden.

Een groot Deens onderzoek toonde bijvoorbeeld aan dat mannen en vrouwen bijna identiek reageren op de psychische nasleep van een scheiding.