Waar zijn de bijholten goed voor?

’s Winters heb ik wel eens ontstoken bijholten, wat heel vervelend is. Waar zijn die bijholten trouwens goed voor?

Bihuler illustration
© Shutterstock

De bijholten zijn met lucht gevulde holten in de botten van het gezicht. We hebben er vier paar van. De grootste zijn de voorhoofdsholten, net boven de ogen, en de kaakholten achter de wangen.

Een kleiner stel, de wiggenbeenholten, bevindt zich tussen de oogkassen en de neus. En dan zijn er nog de zeefbeenholten, dieper in de schedel boven het gehemelte.

Het belangrijkste doel van de bijholten is het produceren van slijm dat de binnenkant van de neus bevochtigt. Ook warmen ze de lucht op die je inademt, voordat hij in je longen terechtkomt. Verder fungeren ze als een klankkast en geven ze de klank van je stem vorm.

Røngtenbillede af bihuler

We hebben vier paar bijholten (rode gebieden): holten in de botstructuur van het gezicht.

© Shutterstock

Bijholten maken de lucht warm en vochtig

Waar: De vier paar bijholten bevinden zich achter het voorhoofd, de neus en de wangen en bij de oogkassen.
Wat: De bijholten zijn holten in de gezichtsbotten. Ze maken de lucht die je inademt, vochtig en warm, waarna die doorgaat naar je longen.
Hoe: De bijholten zijn bekleed met een slijmvlies, dat via dunne buisjes de neusholte voorziet van dun slijm.

Bijholteontsteking treedt meestal op na een verkoudheid, wanneer de neus verstopt is en de verbindingen tussen neusholte en bijholten zich vernauwen.

In de verstopte bijholten groeien de bacteriën die de ontsteking veroorzaken, goed. Meestal worden de kaakholten aangetast, en de pijn kan zich zowel naar de ogen als naar de tanden in de bovenkaak verspreiden.

De ontsteking is meestal na een week over. In ernstige en langdurige gevallen kan die behandeld worden met antibiotica.