Moeder en kind delen cellen tijdens de zwangerschap

Een zwangere vrouw kan stamcellen van haar kind krijgen via de placenta, en deze cellen kunnen beschadigd moederweefsel herstellen.

Een zwangere vrouw en haar kind wisselen cellen uit via de placenta. Uit onderzoek blijkt dat tot 80 procent van de vrouwen die net van een jongen zijn bevallen, cellen heeft met het mannelijke Y-chromosoom.

Die zijn dus afkomstig van de baby.

Meerdere generaties in één lichaam

Het grootste deel van deze cellen circuleert in het bloed van de moeder en wordt binnen een paar uur door het afweersysteem verwijderd.

Sommige hechten zich echter aan het weefsel van de moeder.

Het kind kan vervolgens cellen van de moeder dragen en die zelfs weer doorgeven aan een eigen kind.

Zo heeft elk mens cellen van meerdere generaties.

Cellen kunnen organen helpen herstellen

Onderzoek van mensen en proeven met ratten wijzen uit dat onder andere de lever, nieren en schildklier cellen van het kind kunnen bevatten, en dat de nieuwe cellen net zo werken als die van de moeder.

De onderzoekers vermoeden dat in zo’n geval stamcellen door de placenta heen zijn gegaan naar de organen, die waarschijnlijk schade hadden.

De stamcellen van het kind zijn te hulp geschoten en hebben zich ontwikkeld tot het celtype dat nodig was om de schade te herstellen.

Stamceltherapie van de natuur

Een zwangere vrouw kan via de placenta stamcellen krijgen van haar baby. De stamcellen gaan naar haar organen, zoals de lever of de nieren, en kunnen daar weefselschade herstellen.

Zo krijgt de moeder een natuurlijke stamceltherapie van de foetus.

© S. GSCHMEISSNER/SPL/Getty images, Mikkel Juul Jensen

Als een vrouw zwanger is, kunnen stamcellen van de baby via de placenta schade in haar lever, nieren of schildklier herstellen.

© S. GSCHMEISSNER/SPL/Getty images, Mikkel Juul Jensen

Nadat de baby geboren is, hebben moeder en kind cellen van elkaar in hun lichaam.

© S. GSCHMEISSNER/SPL/Getty images, Mikkel Juul Jensen

Als het kind zelf zwanger wordt, heeft ze cellen van drie generaties in zich.

Cellen kunnen leiden tot auto-immuunziekten

De uitwisseling van cellen tussen moeder en kind kan ook leiden tot auto-immuunziekten, als de afweer van de moeder de vreemde cellen aanvalt.

Uit onderzoek van 20 vrouwen die na de geboorte van hun zoon een schildklieraandoening hadden gekregen, bleek dat de schildklier bij 12 van hen mannelijke cellen bevatte.

Bij de acht vrouwen met een gezonde schildklier werden geen mannelijke cellen aangetroffen.