Een parasitaire foetus heeft vaak een skelet, huid, haar en rudimentaire ledematen, maar nooit hersenen.

© A.N. GANGOPADHYAY ET AL./A.N. GANGOPADHYAY ET AL.

Mensen kunnen een tweelingbroer of -zus in hun lichaam dragen

Eén op de half miljoen baby’s komt ter wereld met zijn eigen tweelingzus of -broer in het lichaam. Vaak heeft die tweeling een skelet, huid en rudimentaire ledematen, en zit hij onder de huid als een gezwel.

Het zeldzame verschijnsel foetus in foetu, beter bekend als parasitaire tweeling, houdt in dat iemand een onontwikkelde tweelingbroer of -zus in zijn lichaam heeft.

Het komt bij één op de 500.000 pasgeborenen voor en ontstaat doordat een eitje in de baarmoeder een ander eitje opslokt.

De ‘ingekapselde’ tweeling leeft van het bloed van zijn gastheer.

Tweeling steekt uit het lijf als een gezwel

Een parasitaire tweeling zit vaak achter het buikvlies, maar kan zich ook in de hersenen of de borstkas bevinden.

Na de dood stopt het embryo met groeien. De ongeboren tweeling kan een paar gram tot een paar kilo wegen en 3 à 25 centimeter groot zijn.

Hij heeft een skelet, huid, organen en soms het begin van ledematen, maar de hersenen ontbreken altijd.

Negen van de tien keer wordt de parasiet ontdekt voordat het kind anderhalf is doordat de tweeling veel van een gezwel wegheeft.

Embryo slokt tweelingbroer of -zus op

Wetenschappers weten niet zeker hoe een ongeboren tweeling in het lichaam ontstaat, maar vermoedelijk gaat er iets mis als een eitje zich deelt.

1. Een bevrucht eitje deelt zich. Op deze manier ontstaat normaal gesproken een eeneiige tweeling.

2. Er gaat iets mis: er ontstaan geen twee aparte embryo’s, maar het ene slokt het andere op.

3. Het opgeslokte eitje leeft als parasiet in het lichaam en ontwikkelt zich tot een onvolgroeid kind.