Kunnen mensen hun tweelinghelft in hun lichaam dragen?

Ik heb gelezen dat een man met hevige buikpijn zijn tweelinghelft in zijn lichaam droeg. Is dat een broodjeaapverhaal, of kan het echt?

Ufødt tvilling scanning
© A.N. Gangopadhyay et al./A.N. Gangopadhyay et al.

Het is geen broodje aap: je kunt je tweelinghelft in je lichaam dragen. Het verschijnsel heet in het Latijn foetus in foetu, beter bekend als parasitaire tweeling. Maar het is zeer zeldzaam en komt slechts bij één op de 500.000 mensen voor.

Het syndroom ontstaat als een bevruchte eicel zich deelt, wat normaal resulteert in een eeneiige tweeling. Maar in een enkel geval omsluit het ene embryo om onbekende redenen het andere en neemt het in zijn lichaam op.

Het ingevangen embryo leeft dan als een parasiet, die zich voedt met het bloed van zijn gasttweeling. Maar meestal bezwijkt de parasiet tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap.

Gewoonlijk bevindt de parasietentweeling zich in de buikholte van zijn gastheer, achter het buikvlies, maar hij kan zich ook nestelen in bijvoorbeeld de hersenen of de borstkas.

Foetus steekt uit als een tumor

In negen van de tien gevallen wordt de onontwikkelde foetus ontdekt voor de gasttweeling anderhalf jaar oud is, bijvoorbeeld bij een röntgenfoto of omdat hij een tumor lijkt te zijn. Soms blijkt zijn aanwezigheid al bij een echo tijdens de zwangerschap.

Ufødt tvillingefoster

Een onontwikkelde tweeling in het lichaam zit meestal in de buikholte. Hij kan aanleg hebben voor ledematen (1) en organen (2), maar heeft nooit hersenen.

© A.N. Gangopadhyay et al./A.N. Gangopadhyay et al.

Een foetus in foetu kan een paar gram tot 2 kilo wegen, en hij is meestal 3 tot 25 centimeter lang. De foetus kan een skelet hebben, huid, inwendige organen en aanhechtingen van armen of benen, maar nooit hersenen.