Kan adoptiemoeder melk produceren?

Een vrouw kan een geadopteerd kind de borst geven, maar alleen met hulp van buitenaf en het vergt veel inspanning.

baby nursing

Een vrouw kan een geadopteerd kind de borst geven, maar alleen met hulp van buitenaf, en het vergt veel inspanning. Soms kan de vrouw zoveel melk aanmaken dat het kind ervan kan leven totdat het overgaat op vast voedsel. Maar meestal moet het worden aangevuld met poedermelk.

Voorafgaand aan de adoptie moet de vrouw een borstpomp gebruiken die de tepels net zo stimuleert als een kind dat aan de borst ligt. De productie van moedermelk wordt namelijk op die manier op gang geholpen. De arts schrijft de moeder daarnaast een medicijn (metoclopramide, chloorpromazine of domperidon) voor, waardoor ze het hormoon prolactine gaat aanmaken; dit brengt ook de melkproductie op gang.

Als de vrouw nooit eerder borstvoeding heeft gegeven en ook nog nooit is bevallen, kan ze geslachtshormonen innemen (progesteron of oestradiol). Dit leidt tot de hormoonwisselingen die van nature ook voorkomen bij een bevalling, en die onder meer de productie van melk in de borsten op gang brengen.