Shutterstock

Hoe kan stikstof iemand doden?

Een terdoodveroordeelde in de VS wordt mogelijk als eerste ter wereld geëxecuteerd met stikstof. Maar hoe kan het gas, dat 78 procent vormt van de lucht die je inademt, dodelijk zijn?

Hoewel de meeste landen de doodstraf hebben afgeschaft, blijven sommige hun burgers executeren.

De nieuwste executiemethode is het inademen van stikstof. Via een masker krijgt de terdoodveroordeelde een dodelijke dosis pure stikstof binnen. Het element heet stikstof omdat het vuur kan doven, maar de naam zegt ook iets over de manier waarop het gas iemand doodt.

Pure stikstof verdringt zuurstof

Je ademt voortdurend stikstof in, want het gas vormt 78 procent van de atmosferische lucht. Maar in zuivere vorm verdringt stikstof de zuurstof in je longen. Vier of vijf ademteugen is genoeg om buiten bewustzijn te raken, en binnen een paar minuten ben je dood door zuurstofgebrek in de hersenen.

Het inademen van stikstof leidt niet tot dezelfde paniek als wurging, omdat de terdoodveroordeelde nog kooldioxide kan uitademen. Het onbehagen dat je voelt als je niet kunt ademhalen, komt doordat het CO2-gehalte in het bloed stijgt.

Volgens voorstanders leidt stikstof dan ook tot een vredige, pijnloze dood.

Tegenstanders zien de methode echter als inhumaan, omdat de gestrafte niet meteen bewusteloos raakt. Het zuurstofgebrek kan tot een angstig gevoel leiden. Daarnaast krijgen dieren die met stikstof worden gedood soms krampen.