Kun je slecht weer in je gewrichten voelen?

Mensen met artritis zeggen vaak dat hun gewrichten meer pijn gaan doen als er slecht weer op komst is. Is het echt mogelijk dat ze dat voelen?

Slecht weer en artritis

Al in 1985 onderzochten Amerikaanse onderzoekers het effect van het weer op de gewrichten door vier artritispatiënten in een drukkamer te zetten. Om de komst van regen te simuleren, werd de druk verlaagd en werd de luchtvochtigheid verhoogd.

Drie van de vier mensen zeiden meer pijn in hun gewrichten te voelen.

Artritisklachten bij slecht weer

In 2007 deden andere Amerikaanse wetenschappers een vervolgonderzoek aan de hand van de verslagen van 200 patiënten met knieartrose, die dagelijks hun pijnniveau hadden bijgehouden.

Door hun bevindingen te vergelijken met meteorologische gegevens van het weer op dat moment, konden de onderzoekers nagaan of er een verband was tussen de pijn in de knie en de veranderingen in de luchtdruk en de temperatuur.

Uit de analyse bleek dat de pijn in het gewricht erger werd als de temperatuur of de luchtdruk daalde.

Knie met artritis voorspelt het weer

Als de luchtdruk plotseling daalt, betekent dat vaak dat het weer verslechtert en er regen komt. Ontstoken gewrichten gaan door deze daling van de luchtdruk meer pijn doen en zijn op die manier een goede barometer voor slecht weer:

  1. In de gewrichtsvloeistof is de druk lager dan in de atmosfeer. Het gewricht is stabiel en de pijn beperkt.

  2. De druk in de vloeistof neemt relatief toe. Het kapsel zet uit en de gewrichten drukken tegen elkaar aan.

  3. De druk normaliseert. De gewrichten drukken niet meer tegen elkaar aan en de pijn wordt minder.

Artritispatiënten gaan een pijnlijke toekomst tegemoet

Het klimaatpanel van de VN waarschuwt voor heviger weersomslagen in de toekomst – slecht nieuws voor artritispatiënten. Lees meer in ons artikel over het extreme weer op aarde: