Stel met pridevlag

Komt homoseksualiteit evenveel voor bij vrouwen als bij mannen?

Zijn er evenveel homoseksuele mannen als vrouwen, of is er een significant verschil tussen de seksen?

7 procent van de volwassen mannen en 13 procent van de volwassen vrouwen in westerse landen heeft seksuele ervaringen met het eigen geslacht.

Dat blijkt uit een onderzoek uit 2016 onder leiding van psycholoog J. Michael Bailey van de universiteit van Lethbridge in Canada. Statistisch gezien komen homoseksuele ervaringen dus het meest voor bij vrouwen.

Het percentage mensen dat zegt alleen homoseksueel te zijn, ligt echter veel lager: op 0,5 procent voor vrouwen en 2 procent voor mannen.

Homoseksuelen bedreigd

Onderzoeken naar seksuele geaardheid op basis van zelfrapportage, dus de eigen verklaring van ondervraagden, zijn moeilijk te verifiëren.

Homoseksualiteit is nog altijd verboden in zo’n 70 landen en seksuele geaardheid wordt beschouwd als een geldige grond voor asiel volgens de VN-verdragen.

In bijvoorbeeld Iran en delen van Somalië staat zelfs de doodstraf op seks tussen mensen van hetzelfde geslacht. Het is dus niet altijd verstandig om eerlijk te antwoorden.

De organisatie Frontline AIDS heeft in 2003 geprobeerd vast te stellen hoe wijdverbreid homoseksuele ervaringen onder mannen in de niet-westerse wereld zijn, en de verschillen waren groot. In Oost-Azië had 3 tot 5 procent van de mannen seks gehad met een andere man, in Zuid- en Zuidoost-Azië 6 tot 12 procent en in Latijns-Amerika 6 tot 20 procent.

Lees ook ons artikel ‘Hoeveel seksualiteiten zijn er?