Shutterstock

Hoge pensioenleeftijd leidt tot kortere levensduur

Het kan je duur komen te staan als je (zoals veel mensen) na je 60e met pensioen gaat.

Onze levensverwachting blijft stijgen, en om gelijke tred te houden, stijgt ook de pensioenleeftijd.

Maar hoewel langer werken goed is voor de economie, zijn er aanwijzingen dat het minder gunstig is voor je gezondheid.

Onderzoekers uit Duitsland en Spanje gingen na of er een verband bestaat tussen verhoogde sterfte en pensioenleeftijd, en hun resultaten laten zien dat op latere leeftijd met pensioen gaan niet zonder gevolgen is.

Ze analyseerden gegevens uit Spanje, waar de pensioenleeftijd na een pensioenhervorming is verhoogd van 60 naar 65 jaar. Het bleek dat de sterfte met 4,2 procentpunten toenam voor elk jaar dat het pensioen werd uitgesteld van 60 naar 69 jaar.

Dat komt overeen met een relatieve toename van 43 procent.

Vooral mensen die in de bouw werken of een beroep hebben met veel psychische of sociale stress werden getroffen door de verhoging van de pensioenleeftijd.

De onderzoekers vinden daarom dat de pensioenleeftijd voor deze beroepsgroepen moet worden herzien, om de kans op vroegtijdig overlijden te verkleinen.

Hoewel er een algemeen verband was tussen een hogere pensioenleeftijd en een kortere levensduur, zagen de onderzoekers ook uitzonderingen.

Bij mensen die het gevoel hebben dat ze iets bereiken en erkenning krijgen voor hun werk, lag de sterfte niet hoger als ze op latere leeftijd met pensioen gingen.