Hoe schadelijk zijn e-sigaretten?

Het zou schadelijk zijn om dampen van e-sigaretten in te ademen, maar gezond om naar een stomend hete sauna te gaan. Hoe kan dat?

© Aliaksandr Barouski/Shutterstock

Elektronische sigaretten gelden als een gezonder alternatief voor traditionele tabak.

Anders dan gewone sigaretten produceert het verdampingsproces van e-sigaretten geen kankerverwekkende verbrandingsproducten. Onderzoekers en gezondheidsautoriteiten waarschuwen echter tegen het inhaleren van e-sigaretdamp.

Hoewel de dampen minder schadelijk zijn dan tabaksrook, zijn ze niet zo onschadelijk als de dampen in bijvoorbeeld een sauna. Een belangrijk verschil is dat de vloeistof in e-sigaretten chemicaliën bevat, zoals nicotine, oplosmiddelen en additieven, en saunadamp bestaat volledig uit water.

Longweefsel wordt verzwakt

Bij verhitting worden sommige chemicaliën omgezet in schadelijke aerosolen, zoals formaldehyde, acetaldehyde en acroleïne. Deze stoffen kunnen het longweefsel irriteren en beschadigen.

De luchtwegen bevatten trilharen, cilia genaamd, die schadelijke deeltjes en microben verwijderen. Warme, vochtige lucht heeft een positief effect op de trilharen en trilhaarcellen, maar de nicotinedampen uit e-sigaretten verzwakken het vermogen van de trilharen om deeltjes en microben uit de luchtwegen te verwijderen.

Scans tonen bijvoorbeeld aan dat gebruikers van e-sigaretten hogere ontstekingsniveaus in hun longen hebben dan zowel niet-rokers als sigarettenrokers.

E-sigaretten zijn echter nog relatief nieuw, dus onderzoekers hebben nog geen volledig beeld van de gezondheidseffecten.

Dampen vernietigen de longen

  • Schadelijke stoffen ontstaan:** E-sigaretten produceren stoffen als formaldehyde, acetaldehyde en acroleïne, die schadelijk zijn voor de gezondheid.
  • Cilia verdwijnen:** Nicotinedamp tast de haartjes in de luchtwegen aan, die schadelijke deeltjes en microben dan niet meer kunnen verwijderen.
  • Verstopte luchtwegen:** Nicotinedampen maken het slijm in de luchtwegen dikker en plakkeriger, waardoor het risico op infecties toeneemt.
  • Ontsteking in de longen:** PET-scans laten zien dat gebruikers van e-sigaretten meer ontstekingen in hun longen hebben dan sigarettenrokers.