Het heeft een aanzienlijk effect op het leren van kinderen als hun ouders uit elkaar gaan

De negatieve gevolgen worden al duidelijk in de week nadat de ouders uit elkaar zijn gegaan.

De negatieve gevolgen van een scheiding van de ouders voor het leervermogen van kinderen is al een week later te zien in tests, blijkt uit nieuw onderzoek.

© Shutterstock

Kinderen reageren heel verschillend als hun ouders uit elkaar gaan.

Maar één ding geldt voor de meesten.

Hun leervermogen gaat aanzienlijk achteruit.

Dit blijkt uit de resultaten van twee grote onderzoeken, gebaseerd op gegevens van 691.287 Deense kinderen tussen de 8 en de 15 jaar.

Verrassende verklaring

De onderzoekers keken naar de testscores van kinderen op leestoetsen in nationale tests van 2010 tot 2018.

Op basis van deze gegevens stelden ze vast dat kinderen na een scheiding van de ouders minder goed leren dan voorheen – en dat de negatieve trend zich voortzet, en zelfs sterker wordt, tijdens de hele schooltijd van de kinderen.

Bovendien zien de onderzoekers dat de negatieve leercurve al zichtbaar wordt in nationale tests in de week nadat de ouders uit elkaar zijn gegaan.

En de achteruitgang in het leren is niet te wijten aan factoren die verband houden met de resultaten van kinderen in de klas – een behoorlijk opvallend resultaat.

De onderzoekers suggereren dat de verklaring bij de kinderen thuis ligt.

Anders gezegd: kinderen met ouders die apart wonen halen minder leerwinst uit de tijd die ze buiten school doorbrengen dan kinderen van wie de ouders nog bij elkaar zijn.

Een mogelijke verklaring is dat ouders die gescheiden of uit elkaar zijn meer tijd besteden aan praktische taken en daardoor minder tijd hebben om hun kinderen bijvoorbeeld te helpen met hun huiswerk, vergeleken met ouders die samenwonen, zoals een eerdere studie heeft aangetoond.

Slechte leercurve

Een andere belangrijke bevinding van de studie is dat het grootste leerverlies niet wordt ervaren door de 25 procent van de kinderen die het beste scoort in tests, en evenmin door de 25 procent die onderaan staat.

De helft van de kinderen die zich tussen beide uitersten bevindt, ondervindt de grootste negatieve gevolgen van een scheiding van de ouders.

De onderzoekers keken specifiek naar de daling van de gemiddelde testscores van kinderen nadat hun ouders uit elkaar zijn gegaan.

Vlak nadat de ouders uit elkaar gingen, daalden de testscores van de kinderen tot 0,09% onder het niveau van voor de scheiding.

De testscore van de kinderen daalt verder tot gemiddeld 0,16 punten onder het niveau na twee jaar en 0,21 punten onder het niveau vier jaar na de scheiding van de ouders.

Uit de studie blijkt ook dat kinderen van wie de ouders uit elkaar gingen vaak al slechter presteerden op school voordat er sprake was van een scheiding.

De studie werd uitgevoerd door de onderzoekseenheid van de Deense ROCKWOOL Foundation in samenwerking met wetenschappers van de universiteit van Stockholm in Zweden, de universiteiten van Kopenhagen en Aarhus in Denemarken en de Pompeu Fabra-universiteit in Spanje.

Het project is mede gefinancierd door het Riksbankens Jubileumsfond in Zweden.