Shutterstock
Gezichtsbedrog

Zo bedriegt je brein je zintuigen

Je moet niet alles geloven wat je ziet! Wanneer je dit artikel uit hebt, ben je drie keer bedrogen door je eigen brein.

Kijk eerst eens naar alle opgaven.

Als je dat gedaan hebt, ga je verder naar de oplossingen.

Veel plezier!

Opgaven

Opgave 1:

Bekijk de afbeelding hieronder. Stel vast welke kleuren je ziet als je naar het middelste vlakje op de onderkant en de rechterkant van de kubus kijkt. Schrijf op wat je ziet.

Gezichtsbedrog
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Opgave 2:

Laat je ogen over de afbeelding hieronder gaan zonder op een bepaald punt te focussen. Zie je iets ongewoons? Noteer wat je ziet.

Gezichtsbedrog

Opgave 3:

Kijk goed naar de man hieronder en laat zijn gezicht als geheel tot je doordringen. Gedaan? Dan kun je nu naar de oplossingen.

Gezichtsbedrog

Oplossingen

Opgave 1:

Welke kleur had het middelste vlakje op de rechterkant van de kubus? En welke kleur had het vlakje op de onderkant? De eerste afbeelding hieronder is gelijk aan die van de opgave. In de tweede hebben we alles verwijderd, behalve de twee vlakjes waar het om gaat. Zie je nu nog steeds dezelfde kleuren?

Gezichtsbedrog
© Shutterstock & Lotte Fredslund
Gezichtsbedrog
© Shutterstock & Lotte Fredslund

De meeste mensen zien in de bovenste afbeelding een bruin vlakje in het midden van de rechterkant van de kubus en een oranje vlakje onderop.

Maar in de onderste afbeelding zie je dat de vlakken in feite precies dezelfde kleur hebben.

Als je naar de bovenste afbeelding kijkt, registreren je ogen wel dat de vlakjes dezelfde kleur hebben, maar je brein overschrijft die informatie, want het neemt aan dat de onderkant van de kubus zich in de schaduw bevindt.

Je brein berekent dus dat het vlakje onderop oranje moet zijn en laat je geloven dat je die kleur daadwerkelijk ziet.

Opgave 2:

Wat was er ongewoon aan de afbeelding? De afbeelding hieronder is gelijk aan die van de opgave. De afbeelding daarna is ook hetzelfde, alleen in zwart-wit. Zie je hier hetzelfde vreemde verschijnsel als in de eerste afbeelding?

Gezichtsbedrog
Gezichtsbedrog

Voor veel mensen lijkt de bovenste illustratie te bewegen. Maar als de illustratie in zwart-wit is, verdwijnt die beweging.

Je hersenen maken normaal gesproken prima onderscheid tussen voorwerpen die bewegen en voorwerpen die stilstaan. Bij het analyseren van je visuele indrukken filtert je brein de bewegingen van je ogen zelf er namelijk uit.

Je ogen bewegen voortdurend, en als je hersenen daar geen rekening mee hielden, zou de hele wereld aan één stuk door voor je ogen draaien.

Door de wirwar van kleuren in de eerste afbeelding zal het je hersenen mogelijk niet lukken om je oogbewegingen voldoende te corrigeren, en daardoor beweegt het beeld.

Die verklaring geldt overigens ook voor de afbeelding boven aan dit artikel. Hieronder zie je het beeld nog eens, gevolgd door de zwart-witversie.

Gezichtsbedrog
Gezichtsbedrog
© Shutterstock
Gezichtsbedrog
© Shutterstock

Opgave 3:

Herinner je je de man van deze opgave? Je krijgt hem hoe dan ook hieronder nog een keer te zien. Bekijk daarna de volgende afbeelding. Wat denk je dat de tekening voorstelt?

Gezichtsbedrog
Gezichtsbedrog

Misschien dacht je dat de tekening de man voorstelt. En op zich is dat niet verkeerd. Maar kijk eens naar de foto hieronder en dan naar de tekening die daar weer onder staat.

Gezichtsbedrog
Gezichtsbedrog

Als je vlak voordat je de tekening bekeek de muis had gezien in plaats van de man, dan had je vrijwel zeker geantwoord dat het een tekening van het muisje is.

De tekening is geen sprekende gelijkenis van de man of de muis, maar je brein probeert er toch iets van te maken en haalt daarvoor informatie op die het heeft opgeslagen.

Je interpretatie van de tekening hangt samen met de informatie waar je brein op dat moment het makkelijkst bij kan.