Shutterstock
Intelligente man met groot hoofd

Zijn mensen met een groot hoofd slimmer?

Het lijkt logisch dat in een groter hoofd ook grotere hersenen zitten. Maar zijn mensen met een groot hoofd ook intelligenter?

Uit onderzoek blijkt dat mensen met een groot hoofd ook grotere hersenen hebben. En hoewel intelligentie moeilijk te definiëren is, lijkt het er sterk op dat de hersengrootte invloed heeft op hoe slim je bent.

Uit experimenten met broers en zussen, die opgroeien in dezelfde omgeving, kwam naar voren dat de broer of zus met het grootste hoofd, en dus de grootste herseninhoud, beter presteert op IQ-tests.

In een ander onderzoek werden gebieden in het DNA, SNP’s, gevonden die een duidelijke relatie lieten zien tussen schedelgrootte, IQ en opleidingsniveau.

Volgens de onderzoekers zijn grote hersenen waarschijnlijk het resultaat van natuurlijke selectie op hoge intelligentie, die belangrijk was voor het overleven van de soort.

Grotere hersenen gaan langzamer achteruit

Mensen met een groot hoofd zijn ook nog eens beter beschermd tegen het verlies van hun cognitieve vaardigheden met de jaren.

In een onderzoek van de universiteit van Southampton, Groot-Brittannië werden 215 mensen van 66-75 jaar onderworpen aan een intelligentie- en een geheugentest. 3,5 jaar later werden ze opnieuw getest.

Proefpersonen met een groot hoofd scoorden beide keren aanzienlijk hoger op de intelligentietest dan degenen met een klein hoofd, en hun geheugen ging ook minder snel achteruit.

De kans op cognitief verval was wel vijf keer hoger bij de mensen met de kleinste hoofden.