Waarom zie je sterren als je moe of duizelig bent?

Als je een klap op je hoofd krijgt, zie je soms sterretjes. Hoe komt dat?

Tired man

Als je je hoofd stoot, bonken je hersenen tegen de binnenkant van de schedel, die daardoor onder druk komt te staan. Alle zenuwcellen zijn gevoelig voor druk, ook de oogzenuwen, en geven zenuwsignalen af bij druk. Door de klap die je krijgt wordt een aantal willekeurige zichtgerelateerde zenuwen geactiveerd, die als lichtstippen worden waargenomen. Als je een toon hoort nadat je je hebt gestoten, zijn de zenuwen van je gehoor geactiveerd.

Als je sterren ziet als je duizelig of moe bent, komt dat ook door de willekeurige activering van de zenuwcellen. Maar in dat geval is de oorzaak chemisch en niet fysiek. De zenuwsignalen lopen van zenuw naar zenuw via chemische stoffen en reacties die afhankelijk zijn van de toevoer van zuurstof en energie naar de hersenen.

Als je moe bent kan de zuurstoftoevoer slecht zijn. Bij een zuurstofgebrek in de hersenen wordt volop glutamaat aangemaakt, een stof die een rol speelt bij de regulering van de zenuwsignalen in de hersenen. Nu stijgt de activiteit in de zenuwcellen. De zenuwsignalen die het zicht beïnvloeden, raken uit evenwicht, waardoor we sterren zien.