Waarom hebben we hersenhelften?

Waarom hebben we niet gewoon één hersendeel in plaats van twee helften?

Foetus

Onze hersenhelften maken deel uit van de embryonale ontwikkeling, waarbij de opbouw zich symmetrisch voltrekt rond de centrale as.

Twee tot vier weken na de bevruchting ontstaat er een soort groef in het embryo, de neurale buis, die zich naderhand sluit en zich tot het centrale zenuwstelsel ontwikkelt. Het achterste deel groeit uit tot ruggenmerg, het voorste tot de hersenen. Dat laatste gebeurt doordat de neurale buis blaasjes vormt aan de zijkant en zich plooit; alle hersenstructuren krijgen daardoor twee bijna identieke versies.

De voorkant van de neurale buis verandert in de grote hersenen met de twee helften.

Al zijn de helften fundamenteel gelijk, er zijn toch verschillen. Die zijn waarschijnlijk in de loop van de evolutie ontstaan zodat we het hersenpotentieel zo goed mogelijk kunnen benutten. De twee helften werken iets anders en lossen problemen verschillend op.

In de linkerhelft zit meer grijze stof, die informatie verwerkt, en in de rechterhelft zit wat meer witte stof, die informatie verder stuurt. De linker hersenhelft maakt bovendien meer gebruik van de neurotransmitter of signaalstof dopamine, terwijl de rechter hersenhelft meer signaalstof noradrenaline gebruikt.

Neurale buis geeft gelijke helften

Het centrale zenuwstelsel ontstaat in een vroeg stadium als de neurale buis zich sluit door te bobbelen en plooien. Zo ontstaan de bijna gelijke helften van alle hersenstructuren.

Rechterhelft

Meer witte stof, die informatie doorstuurt.

Maakt meer gebruik van de signaalstof noradrenaline.

Linkerhelft

Meer grijze stof, die informatie verwerkt.

Maakt meer gebruik van de signaalstof dopamine.