Shutterstock
Donald Trump pekar på sin hjärna

VS verscheurd: Verdeeldheid zit ook in de hersenen

Te midden van het tumult in de VS proberen analytici te duiden hoe het zover kon komen. Waar het zelden over gaat, zijn biologische verschillen in de hersenen.

Als Amerikaanse burgers het Congres bestormen, president Trump weer voor het gerecht wordt gedaagd en omwonenden Black Lives Matter-demonstranten met wapens bedreigen, zijn het niet alleen meningen die botsen.

Het zijn ook verschillende typen hersenen.

Onderzoek uit de afgelopen 10 jaar duidt erop dat de hersenstructuur van de aanhangers van de twee vleugels van het Amerikaanse politieke spectrum er verschillend uitziet, en dat verklaart wellicht mede de diepe verdeeldheid in de VS.

Conservatieven zijn voorzichtig, liberalen nemen risico’s

Met MRI- en fMRI-scans is onderzocht hoe de hersenen van conservatieven en liberalen (in Europese zin misschien eerder sociaalliberalen) reageren op dezelfde input, zoals foto’s, verkiezingstoespraken en politieke rollenspelen.

De algehele conclusie:

  • Bij conservatieven zijn de amygdala, insula en de prefrontale cortex in de rechter hersenhelft, die betrokken zijn bij veiligheid en afschuw, actiever.
  • Bij liberalen is de anterieure cingulaire cortex in de frontaalkwab, waar onder meer het aanpassingsvermogen en de impulsiviteit zetelen, actiever.

Klik om de verschillen te zien:

Hierin verschillen conservatieve en liberale hersenen

Conservatieve hersenen …

… hebben meer activiteit in de dorsolaterale prefrontale cortex, die onder meer emotionele ervaringen verdeelt in positieve en negatieve.

1

Conservatieve hersenen …

… reageren sterker op afschuw in het hersengebied insula.

2

Conservatieve hersenen …

… hebben een grotere en actievere rechter amygdala, waar angst wordt verwerkt.

3

Liberale hersenen ...

… bevatten meer grijze stof (gebieden met veel hersencellen) en meer elektrische activiteit in de anterieure cingulaire cortex, die veranderingen en beslissingen verwerkt.

4

Liberale hersenen ...

… drukken meer vertrouwen in vreemden uit in het linkerdeel van de insula.

5
©

Hersenen beïnvloeden waarden – of andersom

Het onderzoek naar het verband tussen hersenen en politieke overtuiging is onder wetenschappers omstreden, maar het bewijs groeit.

Zo bleek recent uit onderzoek dat in de hersenen van onafhankelijke kiezers andere gebieden actief zijn dan in liberale en conservatieve hersenen.

De onderzoekers benadrukken dat dit niet per se betekent dat politieke overtuigingen in de hersenen zijn vastgelegd. Het kan ook andersom zijn: dat de hersenen worden beïnvloed en veranderd door politieke voorkeuren.

Daarnaast wijzen onderzoeken erop dat genen en hormonen ook invloed hebben op het stemgedrag.

De nieuwe kennis kan de open wond van de VS niet helen, maar het inzicht kan wellicht de beschuldigingen over en weer helpen verzachten.