Shutterstock

Twee hersencentra vechten om jouw beslissingen

De nieuwste indrukken zijn veel te belangrijk voor je keuzes, blijkt uit nieuw onderzoek.

De ervaringen waarop we onze beslissingen baseren, zijn vertekend, blijkt uit nieuwe experimenten van de Britse University of Cambridge.

Het punt is dat we te veel gefocust zijn op hoe iets een vorige keer afliep, en niet hoe de hele gebeurtenis verliep.

In de experimenten lieten de onderzoekers 27 proefpersonen de waarde inschatten van twee bekers met munten die ze op een scherm zagen, terwijl hun hersenen werden gescand. Uit de bekers stroomden munten van verschillende grootte.

Onderwaardering voor oude indrukken

De onderzoekers merkten op dat alle personen de neiging hadden om de waarde van een beker te onderschatten als de laatste munten kleiner waren dan de eerste.

Het hersencentrum amygdala (l) haalt relevante ervaringen op als je een beslissing moet nemen. Maar die ervaringen krijgen niet hetzelfde gewicht. De voorste insula (r) beoordeelt ze op ouderdom en overschat de meest recente.

© Shutterstock

Hieruit blijkt dat de meest recente indruk een onevenredig grote rol speelt in de algehele beoordeling.

Uit de scans bleek dat dit verschijnsel te wijten is aan het samenspel van twee hersencentra, de amygdala en de voorste insula, die worden geactiveerd wanneer we beslissingen nemen op basis van ervaringen.

We moeten de neiging van de hersenen corrigeren

De amygdala haalt relevante herinneringen op, terwijl de voorste insula ze beoordeelt op ouderdom. En nieuwe ervaringen worden zwaarder gewogen dan oudere wanneer we beslissingen nemen.

Volgens de onderzoekers laat dit zien dat we soms bewust moeten proberen de trend te corrigeren als we verstandige keuzes willen maken.