Shutterstock
Ensamhet under coronanedstängning.

Tienerhersenen verouderden sneller tijdens corona

De hersenen van een groep tieners blijken tijdens de lockdowns aanzienlijk sneller te zijn verouderd dan anders het geval zou zijn geweest.

Er valt weinig positiefs te zeggen over de coronapandemie. Het gehate virus heeft miljoenen levens geëist, mentale schade aangericht en de economie meerdere keren een flinke dreun gegeven

En de wijdverbreide lockdowns hebben ook hun sporen nagelaten in ons lichaam.

Een onderzoek van Stanford University laat zien dat de snelheid waarmee de hersenen van tieners verouderen flink hoger werd tijdens de coronapandemie.

‘We wisten dat de pandemie mentaal haar weerslag had op jongeren. Maar we wisten niet wat de fysieke invloed op hun hersenen was,’ zegt Ian Gotlib, hoogleraar psychologie aan Stanford University in Californië.

Hersenen verouderen van nature

Het is niets nieuws dat de hersenen in de loop der tijd veranderen. Er vinden veranderingen plaats in de hersenstructuren, en tijdens de puberteit groeien de hippocampus en de amygdala, waar je geheugen en emotieregulatie zetelen.

Maar uit MRI-scans van de hersenen van 163 Amerikaanse tieners vóór en tijdens de lockdowns bleek dat de ‘hersenleeftijd’ versnelde op een manier die eerder in verband is gebracht met kinderen die zijn blootgesteld aan diverse vormen van verwaarlozing.

De lockdowns in de VS zijn echter niet rechtstreeks te vergelijken met die in de Europese landen, net zoals ze ook verschilden tussen de Europese landen onderling.

Zwaarste epidemieën in de geschiedenis
© Wikimedia Commons

Lees ook:

Gotlib benadrukt ook dat het onzeker is of de veranderingen in de hersenleeftijd van de proefpersonen blijvend zijn en of ze mogelijk kunnen leiden tot veranderingen in hun mentale gezondheid.

De fysieke ontwikkeling sprak echter duidelijke taal.

‘We konden zien dat hun hippocampus en amygdala waren gegroeid, maar ook dat de hersenschors dunner was geworden, wat gewoonlijk over langere tijd plaatsvindt,’ zegt Gotlib.

Of dit schadelijk is, is nog onduidelijk, en dat maakt onderzoek op dit gebied bijzonder relevant, aldus Jonas Miller, lector bij de faculteit Psychologie van de universiteit van Connecticut.

‘De tienerjaren zijn een periode waarin de hersenen zich snel reorganiseren. Daarnaast wordt deze periode in verband gebracht met meer psychische stoornissen, depressies en risicogedrag.’

Voorlopig zijn de onderzoekers van plan de 163 proefpersonen te volgen tot ze hun tienerjaren achter zich hebben gelaten en volwassen zijn geworden.