Shutterstock
Demente man omhelst vrouw

Onderzoekers sporen dementie negen jaar voor de diagnose op

Vroege alarmsignalen geven aan of iemand op latere leeftijd dement wordt of andere neurodegeneratieve aandoeningen krijgt.

Een van de grote problemen met dementie, alzheimer, parkinson en andere neurodegeneratieve aandoeningen is dat er weinig goede behandelingen zijn.

Dat komt doordat de ziekten bij de diagnose vaak al zo ver gevorderd zijn, dat het te laat is om er nog iets aan te doen – als dat al kan.

Britse onderzoekers van de universiteit van Cambridge hebben echter geleerd de eerste tekenen van hersenfunctieverlies te herkennen, en deze alarmsignalen zijn tot negen jaar voor de diagnose van de ziekte op te sporen.

Behandeling begint al vroeg

Dankzij het onderzoek, gepubliceerd in Alzheimer’s & Dementia, kan het in de toekomst mogelijk zijn om mensen te identificeren die baat hebben bij behandeling om hun risico op de ziekten te verminderen.

Het zal ook makkelijker zijn om geschikte kandidaten te vinden voor deelname aan klinische proeven van nieuwe behandelingen.

‘Dat kunnen mensen zijn van boven de 50, mensen met een hoge bloeddruk, of mensen die niet genoeg bewegen. Door eerder in te grijpen, kunnen we helpen hun risico te verminderen,’ aldus Nol Swaddiwudhipong, arts aan de universiteit van Cambridge en hoofdonderzoeker van de studie in een persbericht.

Op zoek naar vroege signalen

De onderzoekers werkten met gegevens uit de UK Biobank, een uitgebreide biomedische database die gedetailleerde informatie bevat over de genetica en gezondheid van een half miljoen mensen van 40 t/m 69 jaar.

De onderzoekers keken naar de gezondheid en diagnoses van de deelnemers over een periode van meerdere jaren en vergeleken de resultaten van een reeks tests van taakprestaties, geheugen, reactietijd, grijpkracht, gewichtsverlies en het aantal keren dat mensen waren gevallen.

Zo konden ze zien of er vroege alarmsignalen waren – en die waren er. De mensen die later diverse dementiegerelateerde klachten kregen, waren allemaal slechter in het oplossen van taken en hadden moeite met het onthouden van getallen.

‘Mensen die moeite hebben om getallen te onthouden, hoeven zich echter geen zorgen te maken,’ benadrukt dr. Tim Rittman, een andere onderzoeker van de universiteit van Cambridge.

‘Zelfs onder gezonde mensen doen sommigen het beter of slechter op deze tests dan hun leeftijdsgenoten. Maar wie een verslechtering van zijn geheugen heeft opgemerkt, raden we aan om naar de huisarts te gaan.’

Gemeenschappelijke noemers ontdekt

Wat betreft alzheimer ontdekten de onderzoekers dat mensen die later de ziekte ontwikkelden, slechter dan anderen presteerden op gebieden als probleemoplossing, reactietijd, het onthouden van getallen en toekomstige afspraken of klusjes, en het combineren van dingen in paren.

Man met post-its
© Karsten Thormaehlen & Claus Lunau

Lees ook:

Hetzelfde gold voor mensen die een zeldzame vorm van dementie kregen, frontotemporale dementie genaamd.

De onderzoekers zagen ook dat dementen vaker dan gezonde mensen in de voorgaande 12 maanden waren gevallen.

De gemeenschappelijke noemer voor alle stoornissen was dat mensen met de stoornissen aan het begin van het onderzoek over het algemeen een slechtere gezondheid hadden dan gezonde mensen.