Onderzoekers helpen je van je verslaving af

Nicotine, cocaïne en alcohol. De lijst van verdovende middelen is lang – en die van sterfgevallen nog langer. Maar met behulp van magnetische velden hebben onderzoekers het ‘knopje’ gevonden waarmee ze de behoefte aan deze middelen kunnen uitschakelen.

Onderzoekers hebben sluimerende zenuwcellen bij gebruikers gewekt met behulp van magnetische velden.

© Brian Schneider

Elke dag sterven er in de EU 800 mensen als een direct gevolg van alcohol, terwijl tabak 700.000 slachtoffers per jaar eist.

En wereldwijd hebben illegale drugs als cocaïne en heroïne wel 185 miljoen mensen in hun macht.

Nu heeft een onderzoeksteam van het National Institute on Drug Abuse in de VS echter voor het eerst de behoefte weten weg te nemen bij cocaïneverslaafden.

Een overdaad aan dopamine

Alle genotsmiddelen, van tabak tot heroïne, hebben gemeen dat ze het beloningscentrum van de hersenen stimuleren om de signaalstof dopamine uit te scheiden.

Klik op de gele velden om te zien hoe de middelen je hersenen beïnvloeden:

Dopamine is de natuurlijke beloning van het lichaam voor een actie die gunstig is voor ons voortbestaan, zoals eten en vrijen.

Als het beloningscentrum door het gebruik van genotsmiddelen dopamine gaat uitscheiden, denken de hersenen dat we iets goed hebben gedaan, wat herhaald moet worden.

Controlecentrum slaapt bij verslaafden

In eerste instantie zorgen de genotsmiddelen zo voor een psychische verslaving, maar na langere tijd veranderen ze de hersenen ook fysiek.

Het aantal signaalmoleculen of receptoren, die signalen opvangen en erop reageren, wordt namelijk verlaagd.

Bij mensen die verslaafd zijn, zijn twee circuits verkeerd ingesteld.

In het gebied van de frontaalkwab dat de behoefte gewoonlijk laag houdt, is de activiteit van de zenuwcellen ook veel lager. En in het deel van de frontaalkwab dat de behoefte verhoogt, is de activiteit juist ongewoon hoog.

Onderzoeker Antonello Bonci reguleerde de activiteit in deze twee gebieden met behulp van magnetische stimulatie.

Daarbij worden aan de buitenkant van de schedel zenuwcellen zo beïnvloed dat ze meer of juist minder signalen afvuren.

Lees ook over De gevaarlijkste genotmiddelen.

Magneet wekt zenuwcellen

Aan Bonci’s onderzoek namen 29 proefpersonen deel, die gemiddeld om de dag ongeveer 2 gram cocaïne gebruikten.

De proefpersonen werden verdeeld in twee groepen, waarvan de ene acht behandelingen kreeg die de activiteit in de frontaalkwab veranderden. De controlegroep werd niet behandeld.

Alle proefpersonen moesten vervolgens proberen om van de cocaïne af te blijven, en doordat ze om de paar dagen urine afstonden, kon de onderzoeker controleren of ze nog drugsvrij waren.

Na 29 dagen was maar 19 procent van de controlegroep volledig cocaïnevrij, terwijl 69 procent van de behandelde groep erin was geslaagd om niet te gebruiken.

Als extra bonus verlegt de behandeling de zenuwbanen in de hersenen permanent en wordt de schade die het drugsgebruik in de hersenen heeft aangericht, hersteld.