Shutterstock

Onderzoek: Daarom leren kinderen sneller dan volwassenen

Merk je weleens dat kinderen sneller leren dan volwassenen? Nieuw onderzoek geeft een verklaring.

Kinderen leren sneller dan volwassenen.

Die stelling hangen veel ouders aan, verwijzend naar het vermogen van hun kinderen om bijvoorbeeld in recordtijd een nieuwe taal te leren.

Volgens een nieuwe studie lijkt dit te kloppen.

De gegevens uit een artikel gepubliceerd in het tijdschrift Current Biology duiden erop dat kinderen sneller nieuwe vaardigheden leren dan volwassenen.

En de onderzoekers hebben er een mogelijke oorzaak voor gevonden: een grote toename van de signaalstof gamma-aminoboterzuur (GABA) in de hersenen van kinderen.

GABA is een signaalstof – of remmende neurotransmitter – die ons helpt de activiteit in onze hersenen te sturen en volgens eerder onderzoek de hersenen kan helpen nieuwe kennis vast te houden.

En de onderzoekers ontdekten dat de niveaus bij kinderen toenamen tijdens en na een visuele leeroefening.

De toename bij kinderen stond in contrast met het gehalte van dezelfde neurotransmitter bij volwassenen, dat tijdens en na de leeroefening constant bleef.

‘Onze resultaten laten zien dat kinderen in de basisschoolleeftijd meer kunnen leren in een bepaalde tijd dan volwassenen, en dus efficiënter leren.’ Takeo Watanabe, Hoogleraar cognitieve en taalwetenschappen aan Brown University.

‘Onze resultaten laten zien dat kinderen in de basisschoolleeftijd meer kunnen leren in een bepaalde tijd dan volwassenen, en dus efficiënter leren,’ zegt hoofdauteur van de studie Takeo Watanabe, hoogleraar cognitieve en taalwetenschappen aan Brown University.

Impact duurt enkele minuten

Concreet onderzochten de onderzoekers hoe de GABA-gehaltes veranderden voor, tijdens en na een visuele leeroefening.

De onderzoekers voerden de oefening uit met een groep kinderen van 8 tot 11 jaar en met een groep volwassenen van 18 tot 35 jaar – en de resultaten van de studie duiden erop dat de kinderen een boost van de neurotransmitter kregen, in tegenstelling tot de volwassenen.

Verder leek het gehalte van de signaalstof bij de kinderen nog enkele minuten aan te houden nadat de leeroefening was voltooid.

Maar ook dat gebeurde niet bij de volwassenen.

Al met al lijkt het erop dat kinderen sneller nieuwe kennis en vaardigheden verwerven dan volwassenen dankzij hun verhoogde concentratie van de neurotransmitter GABA, aldus de onderzoekers.

Kind wordt op de wangen gekust

Hoe betrokken moet je zijn bij het leven van je kind? Diverse wetenschappelijke studies hebben geprobeerd het antwoord te vinden.

© Shutterstock

Lees ook:

Volgens de onderzoekers geeft de studie voor het eerst inzicht in de neurowetenschappelijke processen die ten grondslag liggen aan het verschil in leren tussen kinderen en volwassenen.

De resultaten van de studie zijn gebaseerd op een bepaalde visuele leertechniek, waarbij de proefpersonen onder meer foto’s te zien kregen en daarover werden ondervraagd.