Nieuw onderzoek: linkshandigen zijn beter in wiskunde

Als je met je linkerhand schrijft, zijn je hersenen wellicht beter in staat om moeilijke wiskundepuzzels op te lossen dan als je rechtshandig bent. Dat blijkt uit een onderzoek van Italiaanse schoolkinderen.

© Pete Souza via Wikimedia Commons

Marie Curie, Nikola Tesla, Bill Gates en Barack Obama schrijven of schreven allemaal met hun linkerhand.

Wetenschappers proberen er al jaren achter te komen of je voorkeurshand iets zegt over je intelligentie. En nu blijkt uit een nieuw onderzoek van meer dan 2300 schoolkinderen en jongeren dat linkshandigen in het voordeel zijn bij het oplossen van ingewikkelde wiskundesommen.

Linkshandigen hebben een ander brein

Welke hand je voorkeur heeft, vertelt hoe je hersenen in elkaar zitten, en omdat de rechter hersenhelft het linkerdeel van het lichaam aanstuurt, vermoeden wetenschappers al heel lang dat linkshandigen – gemiddeld – een beter ontwikkelde rechter hersenhelft hebben.

De rechter hersenhelft denkt ruimtelijk en globaal, en onderzoek heeft laten zien dat de hersenbalk, die de twee hersenhelften verbindt, vaak groter is bij linkshandigen. Dat duidt erop dat zij meer en betere verbindingen hebben tussen de twee hersenhelften.

Van hand wisselen is makkelijker

Bij het Italiaanse onderzoek gaven de wetenschappers kinderen en jongeren verschillende soorten wiskundeopgaven met een variërende moeilijkheidsgraad. De proefpersonen die ze met de linkerhand maakten, waren beter in opgaven waarbij een moeilijk probleem moest worden opgelost, bijvoorbeeld het koppelen van een functie aan een set gegevens.

Het verband was het duidelijkst bij jonge mannen, en bij eenvoudige rekensommen was er geen verschil.

De onderzoekers ontdekten ook dat leerlingen die zeer afhankelijk zijn van één hand en bijna alles ermee doen, het minder goed deden dan degenen die een minder sterke voorkeur voor de linker- of rechterhand hebben.