Onderzoeker: mannen hebben groter brein en hoger IQ dan vrouwen

De hersenen van mannen zijn 14% groter dan die van vrouwen, en het gemiddelde intelligentiequotiënt ligt 3,75 punten hoger. Vrouwen hebben wel een beter geheugen.

De hersenen van mannen en vrouwen zijn niet even groot, en dat komt tot uitdrukking in de intelligentie, zo stelt een Nederlandse hoogleraar.

© Shutterstock / Ken Ikeda

Je moet op eieren lopen als je je op dit onderzoeksgebied begeeft, maar daar laat Dimitri van der Linden van de Erasmus Universiteit in Rotterdam zich niet door weerhouden.

De hoogleraar psychologie concludeerde op basis van MRI-scans en een reeks cognitieve tests van 896 proefpersonen dat de hersenen van mannen van 22 tot 37 jaar gemiddeld 14% groter zijn dan die van vrouwen van dezelfde leeftijd.

Daarnaast blijkt uit zijn onderzoek dat het gemiddelde intelligentiequotiënt van de mannelijke proefpersonen 3,75 IQ-punten hoger lag.

‘We zagen dat de hersenen van mannen groter zijn dan die van vrouwen, en uit onze analyse blijkt dat dat de oorzaak is van de gemiddeld lagere intelligentie bij vrouwen,’ zegt Van der Linden tegen Daily Mail.

Vrouwen hebben beter geheugen

Van der Linden benadrukt dat uit eerder onderzoek is gebleken dat de hersenen van vrouwen effectiever met informatie omgaan dan die van mannen, maar dat deze omstandigheid geen deel van zijn onderzoek uitmaakte.

In zijn experiment zag hij uitsluitend dat mannen hoger scoorden op de meeste intelligentiegebieden, waaronder ruimtelijk-visuele intelligentie, terwijl de vrouwen beter presteerden bij geheugentests.

Omstreden conclusie

Het is een omstreden onderzoeksgebied, en niet iedereen kan zich vinden in de conclusies van de Nederlandse hoogleraar.

Uit andere onderzoeken is geen verband gebleken tussen hersenomvang en algemene intelligentie, en de ervaring wijst vaak in verschillende richtingen.

Zo blijkt uit een recent onderzoeksproject van Edinburgh University dat hersengebieden die verband houden met bepaalde vormen van intelligentie bij vrouwen groter zijn dan bij mannen.