Wie vond de IQ-test uit?

Sinds de eerste test in 1905 heeft het meten van de menselijke intelligentie zich flink ontwikkeld, hoewel er nog steeds geen vaste definitie van bestaat. Het indelen van mensen naar IQ wekt ergernis, maar fascineert ook.

Intelligens historie

De menselijke intelligentie wordt al ruim 100 jaar gemeten.

In het begin van de 20e eeuw vonden docenten het moeilijk om luie en zwakke leerlingen van elkaar te onderscheiden. Omdat het daarnaast bekend was dat intelligentie meer te maken had met aanleg dan met de omgeving, ontstond de behoefte om de intelligentie van de leerlingen te kunnen meten.

De eerste intelligentietest

De allereerste intelligentietest werd in 1905 ontwikkeld door de Franse psycholoog Alfred Binet. Daarmee werden kinderen beoordeeld op het gebied van logisch redeneren, het kopiëren van patronen en het classificeren van voorwerpen.

Binet, die intelligentie definieerde als 'de som van de mentale processen die zijn betrokken bij het aanpassen aan de omgeving', herzag zijn test in 1908 en 1911.

Intelligentie werd een quotiënt

Na Binets dood ontwikkelde zijn collega Lewis Terman de test verder. Hij kwam met het idee om de intelligentie te meten als quotiënt.

In 1916 presenteerde hij de eerste test voor het meten van intelligentiequotiënten: de Stanford-Binet-intelligentieschaal. Deze test vormt nog steeds de basis voor de moderne IQ-test.

Er zijn allerlei soorten IQ-tests, waarvan de kwaliteit en de betrouwbaarheid variëren. Een klassiek onderdeel van IQ-tests is het herkennen van patronen, waarbij je moet laten zien in hoeverre je visuele verbanden kunt herkennen. Shutterstock.

IQ-test werd gebruikt voor rekrutering van spionnen

In de loop der tijd werd op verschillende plaatsen in de wereld een ander belang toegekend aan IQ-tests.

In de beide wereldoorlogen zetten Duitsland, Groot-Brittannië en de VS de IQ-test op grote schaal in. Het leger en de inlichtingendiensten testten de soldaten op deze manier.

Vooral in de Tweede Wereldoorlog ontwikkelden vooraanstaande psychologen tests om ervoor te zorgen dat de beste agenten en spionnen kwamen bovendrijven.

In de VS is het nog steeds gebruikelijk dat studenten die zich aanmelden bij een universiteit, worden getest op hun taal- en wiskundige intelligentie.

Zijn IQ-tests geloofwaardig?

De laatste jaren wordt er gediscussieerd over de vraag of een IQ-test eigenlijk wel kan worden gebruikt om de intelligentie te vergelijken van mensen die sterk verschillen qua cultuur en opleidingsniveau.

In 1994 brachten 52 psychologen echter een verklaring uit over de IQ-test, waarin ze vaststelden dat deze een geschikt middel is om de menselijke intelligentie te meten en dat hij niet de ene cultuur bevoordeelt boven de andere.

Doe de gratis IQ-test van Wetenschap in Beeld

Wat is jouw IQ? Doe nu onze Nederlandstalige IQ-test.

Als je de test gemaakt hebt, kun je de uitslag vergelijken met die van vele anderen die de test ook ingevuld hebben.