IQ 12/2014

Wat is het hoogste IQ dat er is?

Het resultaat van een intelligentietest wordt vaak weergegeven als een intelligentiequotiënt of IQ. Iemand met een hoog IQ heeft het goed gedaan in de test. Maar hoe hoog kan een IQ worden?

Supergenieën hebben een IQ boven de 181

Intelligentie is geen vast gedefinieerd begrip, maar de klassieke manier om begaafdheid te meten, is begin 20e eeuw ontwikkeld door de Franse psycholoog Alfred Binet.

In zijn Binet-Simon-test is een IQ boven de 130 hoogbegaafd en scoren supergenieën 181 punten en hoger. Slechts drie procent van de geteste personen scoort meer dan 130 punten. De intelligentietest van Binet kent varianten voor verschillende leeftijdsgroepen, maar alle tests hebben gemeen dat de algemene intelligentie, het vermogen tot logisch redeneren, het ruimtelijk inzicht en de verbale intelligentie worden getest.

De resultaten worden weergegeven in een intelligentiequotiënt of IQ en gebruikt om verschillen te beschrijven in de intelligentie van een bevolking. Hoe hoger de score van een persoon, hoe hoger het intelligentiequotiënt. Het gemiddelde IQ is 100.

IQ van de slimste mens is niet bekend

De Amerikaan William James Sidis (1898-1944) is misschien wel de slimste mens in de geschiedenis. Zijn IQ is ondanks diverse tests nooit vastgesteld, maar zou tussen de 250 en 300 liggen.

Sidis was een multitalent. Als eenjarige kon hij al spellen en als peuter las hij de krant. Tussen zijn vierde en achtste jaar schreef hij vier boeken en toen hij elf was, werd hij aangenomen op Harvard University.