Nieuw onderzoek: Enig kind heeft een bijzonder brein

Je plaats in het gezin heeft een grotere betekenis dan eerder aangenomen. Voor het eerst hebben wetenschappers aangetoond dat je brein er anders uitziet als je geen broers of zussen hebt.

© Shutterstock

Hoefde je de aandacht van je ouders in je jeugd niet te delen? Dan heb je misschien een heel bijzonder brein.

Dat is de conclusie van een nieuw onderzoek uit China, waarbij wetenschappers hersenscans van jongeren met en zonder broers en zussen vergeleken.

En het blijkt dat het ontbreken van broers en zussen niet alleen je persoonlijkheid, maar ook de ontwikkeling van je hersenen beïnvloedt.

Brein ziet er anders uit

De wetenschappers onderwierpen 303 Chinese studenten aan cognitieve tests en MRI-scans. De helft van de proefpersonen was enig kind, de andere helft niet.

Het onderzoek toonde een verschil tussen de twee groepen aan in de hoeveelheid grijze stof, de substantie waar de kernen van de hersencellen zich bevinden.

De enig kinderen bleken meer grijze stof te hebben in het hersengebied waar taalbegrip en creatief denken zetelen.

Ze hadden echter minder in gebieden die gevoelens en sociale vaardigheden reguleren.

Enig kind is creatiever

Bij de cognitieve tests scoorden de enig kinderen hoger op het vlak van ‘flexibel denken’, een graadmeter voor onder meer creativiteit. Ze haalden echter minder punten voor ‘vriendelijkheid’.

De wetenschappers zijn er nog niet achter hoe dat komt. Ze denken dat het wellicht een gevolg is van het feit dat ouders met één kind meer tijd hebben om dat kind creatief uit te dagen, en dat het kind meer alleen heeft gespeeld.

En hoewel de conclusie aanzet tot nader onderzoek, lijkt het erop dat er een groter verband is tussen je rol in het gezin en de ontwikkeling van je hersenen dan tot nu toe aangenomen.