Je handvoorkeur bepaalt je wiskundige talent

Uit een groot Brits onderzoek blijkt dat linkshandigen beter scoren op wiskundige tests. Maar sommige linkshandigen doen het beter dan andere.

linkshandigen

Scharen en blikopeners kunnen een uitdaging vormen voor linkshandigen.

Maar een groot Brits onderzoek toonde onlangs een verband aan tussen de voorkeur voor linker- of rechterhand en de aanleg voor wiskunde.

Linkshandige tienerjongens scoren het hoogst

De onderzoeksleider, Giovanni Sala van de University of Liverpool in Groot-Brittannië, zegt 'een klein, maar significant verband tussen links- of rechtshandigheid en wiskundig talent' te hebben gevonden.

In het onderzoek deden linkshandige tienerjongens het het best – en opvallend veel beter dan hun rechtshandige leeftijdgenoten.

Jongens en meisjes die een grote voorkeur voor de linker- of rechterhand hadden, presteerden slecht in de test.

2300 leerlingen getest

De wetenschappers onderzochten 2300 Italiaanse leerlingen tussen de 6 en 17 jaar.

De mate van links- of rechtshandigheid werd ingeschat aan de hand van de 'Edinburgh Handedness Inventory', die bepaalt of iemand extreem links- of rechtshandig is, ambidextraal (geen voorkeur voor de linker- of rechterhand), of iets ertussenin.

Hier kun je de test zelf doen.

Klassieke wiskundige opgaven

De proefpersonen moesten vervolgens een aantal wiskundige tests maken, waaronder klassieke operaties als optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen, maar ook problemen oplossen.

De wetenschappers hielden rekening met andere factoren, zoals leeftijd en geslacht, maar konden toch vaststellen dat de handvoorkeur 5 tot 10% van het verschil in wiskundeprestaties bepaalde.