Intelligentie verschilt per geslacht

Een experiment heeft aangetoond dat de hersenen van intelligente mannen en vrouwen qua structuur van elkaar verschillen.

Gender intelligence

Mannen en vrouwen zijn even intelligent, maar elk op hun eigen manier. Dat blijkt uit een experiment van de Amerikaanse neuroloog Richard Haier en zijn collega’s van de University of California, Irvine. Met MRI-scans onderzochten de wetenschappers de hersenstructuur bij 48 mannen en vrouwen van wie de algemene intelligentie bekend was.

Ze zochten naar een verband tussen de dikte van bepaalde gebieden in de grijze en witte stof in de hersenen en de algemene intelligentie – en vonden het.

Mannen: Hoogintelligente mannen uit de proef hadden een heel goed ontwikkelde grijze stof in de pariëtale kwab. Hier worden zintuiglijke indrukken verwerkt.

Vrouwen: Hoogintelligente vrouwen uit de proef hadden een goed ontwikkelde grijze en witte stof in de frontale kwab voorin. Hier wordt de taal geregeld.

Geslachten hebben beide hun sterke kanten

Bij diverse wetenschappelijke proeven bleek dat vrouwen en mannen hun hersenen op een andere manier gebruiken, wat ze een aantal geslachtsspecifieke vaardigheden geeft.

Lees ook ons artikel ‘Hoeveel genders zijn er?

Mannen

Wiskunde: Mannen zijn over het algemeen beter in het oplossen van wiskundige problemen dan vrouwen, en ze lossen sneller vraagstukken op in de vier rekenkundige bewerkingen.

Ruimtelijk inzicht: Mannen hebben gemiddeld een veel beter vermogen dan vrouwen om een voorwerp ‘in hun hoofd om te draaien’, bijvoorbeeld om te zien of een blokje in een gat past. En ze volgen de beweging van een voorwerp door de lucht beter.

Zicht: Mannen nemen met hun zicht meer bewegingen en details waar dan vrouwen over het algemeen kunnen.

Vrouwen

Taal: Vrouwen kunnen zich gemiddeld veel beter schriftelijk en mondeling uitdrukken dan mannen en begrijpen de betekenis en de samenhang van woorden beter. Het spraakvermogen van vrouwen herstelt ook beter na bijvoorbeeld een herseninfarct.

Geheugen: Vrouwen hebben over het algemeen een beter geheugen dan mannen en onthouden beter wat ze zelf hebben meegemaakt en gedaan, of wat er in een tekst stond die ze lazen.

Gehoor en reuk: Vrouwen lijken hun gehoor en hun reukvermogen beter te benutten dan mannen.