Shutterstock / Dmitri Ma
8 tekenen dat jij slimmer bent dan de meesten

8 tekenen dat jij slimmer bent dan de meesten

Als je wat klein van stuk en rechtshandig bent, een hond bezit, een paar kilootjes te veel hebt en graag een sigaretje rookt, heeft de wetenschap slecht nieuws voor je.

De wetenschap is dol op IQ, IQ-metingen doen en verbanden zoeken tussen IQ en van alles en nog wat. Er is dan ook ontzettend veel onderzoek gedaan naar intelligentie.

Dit zijn acht wetenschappelijk bewezen fysieke kenmerken, gewoonten, eigenschappen en gedragingen die in verband staan met een hoge intelligentie.

MAAR denk eraan dat causaliteit hier geen rol speelt. Je wordt dus niet slimmer als je een kat neemt, tien kilo afvalt, je oudere zus vermoordt of je rechterhand niet meer gebruikt.

We dachten, we zeggen het even.

1. Je rookt niet

Uit een Israëlisch onderzoek uit 2010 onder meer dan 20.000 jonge mannen (18 tot 21 jaar) blijkt dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen roken en intelligentie.

Het omvangrijke onderzoek concludeert dat de gemiddelde roker – iemand die ten minste één sigaret per dag rookt – 7 punten lager scoort bij een IQ-rest dan een niet-roker.

De rokers hadden een gemiddeld IQ van 94, de niet-rokers van 101.

2. Je houdt van katten

Je houdt van katten
© Photo by Alexandru Zdrobău on Unsplash

Als je katten leuker vindt dan honden, heb je waarschijnlijk een hoger IQ.

Dat blijkt uit een studie van de Amerikaanse Carroll University uit 2014, waarbij het IQ van 600 studenten werd getest. Vervolgens werd gevraagd of ze meer van katten of van honden hielden.

In LiveScience legt onderzoeksleider Denise Guastello uit dat het verband tussen liefde voor katten en een hoog IQ voort kan komen uit de persoonlijkheidstypen die van katten of honden houden:

'Hondenbezitters zijn doorgaans meer extravert en sociaal. Als je introvert en gevoelig bent, blijf je wellicht liever thuis met een boek – en een kat hoef je niet uit te laten.'

3. Je bent lang

Het is een statistisch feit dat lange mensen over het algemeen hoger opgeleid zijn en een meer prestigieuze en beter betaalde baan hebben.

Een studie uit 2006 van de Amerikaanse Princeton University, die gebaseerd is op een grote hoeveelheid gegevens uit Groot-Brittannië en de VS, toonde ook een verband aan tussen lengte en IQ.

'Al vanaf 3-jarige leeftijd, nog voordat het onderwijsstelsel een rol speelt, en gedurende de hele rest van de jeugd scoren lange kinderen significant beter bij cognitieve tests,' zo luidt de conclusie.

Bovendien is er een duidelijke correlatie tussen een grote lichaamslengte op jonge leeftijd en later in het leven, zo stellen de onderzoekers vast.

4. Je bent het oudste kind

Je bent het oudste kind
© Shutterstock / Brian A Smith

Het oudste kind in een gezin is vaak het intelligentst.

Dat is de uitkomst van een omvangrijke analyse van data uit de VS, Groot-Brittannië en Duitsland door de universiteiten van Leipzig en Mainz.

In 2015 concludeerden de onderzoekers op basis van hun gegevens dat het IQ van het eerste kind meetbaar hoger is dan dat van de volgende kinderen in een gezin.

De volgorde van geboorte lijkt echter geen invloed te hebben op de ontwikkeling van de persoonlijkheid van het kind, zoals tot nu toe wel algemeen aangenomen werd.

5. Je bent linkshandig

Dit geldt alleen voor mannen, maar het verband is voor hen wel zeer duidelijk.

Het vermogen om buiten de bestaande kaders te denken, creatief dus, is geen bewijs voor een hoog IQ maar vormt er wel een sterke aanwijzing voor, en dat vermogen is sterk oververtegenwoordigd bij linkshandige mannen.

Dat blijkt uit onderzoeksresultaten van de University of British Columbia in Canada.

In 1995 ontdekten de wetenschappers een rechtstreeks verband tussen linkshandigheid en het vermogen om abstract en creatief te denken bij mannen. En hoe meer linkshandig ze waren, hoe duidelijker het verband was.

De studie kon een dergelijk verband bij vrouwen niet aantonen, en er was evenmin sprake van een effect van links- of rechtshandigheid op het vermogen om problemen op te lossen of logisch te denken – bij beide geslachten.

6. Je hebt muziekonderwijs genoten

Je hebt muziekonderwijs genoten
© Photo by Rachel Jenks on Unsplash

In 2010 deden wetenschappers van het Rotman Research Institute in Toronto in Canada onderzoek naar het verband tussen muziekonderwijs bij kleine kinderen en hun talige intelligentie.

Het onderzoek vergeleek twee groepen kinderen tussen de 4 en de 6 jaar. De ene groep volgde een muzikaal trainingsprogramma, terwijl de andere groep zich bezighield met beeldende kunst.

En het resultaat was zo klaar als een klontje.

Bij 90% van de kinderen die muziekonderwijs kregen was al na 20 dagen een significante stijging van de talige intelligentie waar te nemen in vergelijking met de kinderen die kunstonderwijs kregen.

7. Je bent slank

Wetenschappers van de universiteit van Toulouse in Frankrijk ontdekten in 2006 een aantoonbaar verband tussen de BMI van mannen en vrouwen van middelbare leeftijd en hun geheugen en talige intelligentie.

Bij de Franse studie werden 2223 mannen en vrouwen tussen de 32 en 62 jaar getest op hun vermogen om woorden die ze waren tegengekomen te onthouden, te herkennen en te herhalen.

Proefpersonen met een hoge BMI scoorden gemiddeld 27% slechter dan mensen met een lage BMI. En hoe hoger de BMI, hoe slechter het resultaat.

De onderzoekers, die de test in 1996 en in 2001 uitvoerden, merken echter op dat er bij mensen die in die periode afvielen of juist aankwamen, geen verandering in de intelligentie te zien was.

8. Je hebt geëxperimenteerd met drugs

Je hebt geëxperimenteerd met drugs
© Photo by Chase Fade on Unsplash

Kinderen met een hoog IQ experimenteren later vaker met drugs dan kinderen met een laag IQ, zo luidt een omstreden maar duidelijk onderzoeksresultaat van de Cardiff University.

Bij het onderzoek uit 2012 werd het IQ van 6713 11-jarigen gemeten, en opnieuw toen de proefpersonen 42 waren. De resultaten werden vergeleken met hun ervaringen met drugs.

Het verband was zonneklaar: mensen die een of meer drugs hadden geprobeerd, scoorden gemiddeld 15 IQ-punten hoger.

De drugs waren cannabis, cocaïne, amfetamine, amylnitraat en paddo's.

Het effect was het duidelijkst bij vrouwen, en de wetenschappers stellen vast dat dat op een direct verband duidt tussen een hoog IQ en risicozoekend gedrag, vooral bij vrouwen.