Hersentrainer: Train je logische intelligentie

Houd jij je hersenen in vorm? Door mentale krachttraining gaan je hersencellen nieuwe verbindingen aan en groeit de hersenschors. Kweek intellectuele spieren met de hersentraining van Wetenschap in Beeld.

© Shutterstock

1. Focus:

Zoek jij graag naar eenvoudige oplossingen van ingewikkelde problemen? Dan ben je misschien logisch intelligent.

Logisch intelligente mensen zien bijvoorbeeld patronen en ontdekken de onderliggende principes in netelige kwesties.

Dit vermogen houdt verband met wiskundige intelligentie.

Als je heel logisch denkt, zul je vaak:

  • concrete antwoorden geven als mensen je iets vragen

  • goed zijn in getallen

  • rationeel denken

  • een wetenschappelijke kijk op dingen hebben

  • situaties vaak zwart-wit bekijken

  • naar patronen zoeken

  • lijstjes maken

  • recht door zee zijn

2. Training

Opgave 1: Welke vorm heeft het volgende symbool in de reeks?

© Anker Tiedemann

Opgave 2: Toen de zoon 8 jaar was, was de vader 31 jaar. Nu is de vader twee keer zo oud als de zoon. Hoe oud is de zoon op dit moment?

© Anker Tiedemann

Opgave 3: Ze zaten met z’n vieren te kaarten: een moeder, haar oudere broer en haar twee kinderen, een jongen en een meisje. Twee spelers waren tweelingen. Het meisje verloor. De winnaar was van het andere geslacht dan de tweeling van de verliezer. Wie won het spel?

Opgave 4: Vandaag is het vrijdag de 13e. Welke dag is het de dag na de dag voor de dag voor morgen?

3. Dit train je

© Shutterstock

Logische opgaven zetten het voorste gedeelte van de hersenen aan het werk. De geavanceerde cognitieve functies die ons van dieren onderscheiden worden aangestuurd vanuit het deel van de frontaalkwab dat we de prefrontale cortex noemen.

Hier draaien de hersencellen op volle toeren als we bijvoorbeeld abstract, logisch en wiskundig nadenken.

Volgens onderzoekers blijft het voorste deel van de hersenen zich ontwikkelen tot je halverwege de 20 bent, en misschien zelfs tot je 30e, maar ze weten niet zeker wanneer dit deel van de hersenen echt volgroeid is.

Een groep Amerikaanse onderzoekers opperde onlangs dat miljarden neuronen overal in de hersenen samenwerken om logische conclusies te trekken uit alle kennis die je hersenen de hele tijd vergaren.

Ze hebben zelfs een formule gevonden die beschrijft hoe groepen hersencellen zich organiseren als de hersenen verbanden aan het leggen zijn.

Oplossingen

Oplossing 1: Een dubbele gespiegelde F. Elk symbool is een letter waarvan de vorm verdubbeld en gespiegeld is.

Oplossing_ 2: 23 jaar. Het leeftijdsverschil zal altijd 23 jaar zijn, dus als de zoon 23 is, is zijn vader twee keer zo oud (46 jaar)._

Oplossing_ 3: De moeder heeft gewonnen. De tweeling van de verliezer is de jongen, die van het andere geslacht is dan de moeder_

Oplossing_ 4: Vandaag, vrijdag de 13e. Tel maar van achteren terug._