Hersentrainer: Train je getalbegrip

Houd jij je hersenen in vorm? Door mentale krachttraining gaan je hersencellen nieuwe verbindingen aan en groeit de hersenschors. Kweek intellectuele spieren met de hersentraining van Wetenschap in Beeld.

1. Focus: Getalbegrip

Leef jij helemaal op als de rekening door zeven gedeeld moet worden, of zijn tabellen, rekenformules en algebra door de jaren heen uit je geheugen verdwenen?

‘Getalbegrip’ kun je op verschillende manieren definiëren, maar veel onderzoek gaat uit van het idee dat we geboren zijn met het vermogen om onderscheid te maken tussen hoeveelheden, en dat ons wiskundig inzicht in de loop van onze jeugd óf toeneemt, óf op het niveau van een kind blijft.

Maar je kunt je getalbegrip je hele leven lang blijven verbereren. Je hersenen zijn plastisch – de verbindingen van het orgaan veranderen zodra je iets nieuws leert of bepaalde gebieden versterkt.

2. Training

Je kunt je wiskundig inzicht op weg helpen door sudoku’s te maken, raadsels op te lossen of moeilijke sommen uit je hoofd uit te rekenen.

Of je kunt deze opgaven hieronder maken. De oplossingen vind je onder aan het artikel.

1. Welk getal moet er op de plaats van het vraagteken komen?

2. Welk getal moet er op de plaats van het vraagteken komen?

3. Welke kaart krijg je te zien als je de laatste omkeert?

4. Welk getal moet op de plaats van het vraagteken komen?

3. Dit train je

Onderzoekers van de Stanford University in de VS hebben aangetoond dat een bepaalde groep hersencellen actief wordt als je rekensommen maakt.

En dat diezelfde hersencellen wakker worden als we het hebben over ongespecificeerde hoeveelheden, zoals ‘iets meer’, ‘veel’, ‘allemaal’ of ‘iedere’.

De wiskundige hersenverbindingen bevinden zich in het gebied Sulcus Interparietalis, die aan weerszijden van de hersenen loopt, over de pariëtaalkwabben.

Daarom menen de onderzoekers dat het getalbegrip in de verbindingen in dit gebied zetelt.

Britse onderzoekers hebben bovendien aangetoond dat mensen die normaal geen problemen met wiskunde hebben, hun rekenkunsten kunnen verliezen als de hersenverbindingen in de Sulcus Intraparietalis verstoord raken.

4. Meer training

Wetenschap in Beeld brengt een serie artikelen over het trainen van je brein.

Met deze Hersentrainer kun je verschillende delen van je hersenen aan het werk zetten en leer je meteen meer over het elektrische controlecentrum onder je schedeldak.

Doe bijvoorbeeld de _Hersentrainer: Verbeter je geheugen_

Oplossingen

1. Oplossing: 0. Het onderste getal van vijf cijfers is het verschil tussen het middelste getal en het bovenste.

2. Oplossing: 29. Elk tegenover elkaar staand getallenpaar levert de som 37 op.

3. Oplossing: Schoppen 5. In elke horizontale rij is de derde kaart het verschil tussen de twee eerste. De verticale rijen geven de kleur van de kaart aan.

4. Oplossing: 5. In elke figuur is de som van twee schuin tegenover elkaar geplaatste getallen hetzelfde.