Photo by Rainier Ridao on Unsplash

HAAT je gesmak? Wees blij, het is een teken van intelligentie

Ben je snel afgeleid door geluiden en vreet je je op als de kinderen aan het tafeltje naast je zitten te smakken? Wees maar blij, want dat je moeilijk geluiden kunt wegfilteren is het een teken van hoge creatieve intelligentie.

'Ik moet alleen zijn als ik werk. Niet als een kluizenaar – dat is lang niet voldoende – maar als een dode,' heeft de schrijver Franz Kafka ooit gezegd.

Geldt dat voor jou ook, dan is er goed nieuws: je bent creatief en intelligenter dan de meeste mensen, stelt de wetenschap vast.

En je bent in scherpzinnig gezelschap: creatieve genieën als Charles Darwin, Marcel Proust en Anton Tsjechov waren overgevoelig voor geluid en lawaai.

Creatieve intelligentie onder de loep

Een onderzoeksteam van Northwestern University toonde dit verband aan in een studie die gepubliceerd is in het tijdschrift Neuropsychologia.

Hier stelt het team een direct verband vast tussen een 'zwakke verdediging' tegen zintuiglijke indrukken enerzijds en een hoge intelligentie en creatief bewustzijn anderzijds.

Eerst testten de onderzoekers bij 97 proefpersonen het vermogen om vraagstukken op te lossen door creatief te denken, en bij een volgende test werden de proefpersonen blootgesteld aan een reeks korte maar scherpe piepjes.

Sensitieve zintuigen duiden op hoge intelligentie

De mensen die het hoogst in de inleidende creatieve test scoorden, werden het meest afgeleid door de piepjes in de tweede test.

De vooraanstaande wetenschapper Darya Zabelina licht toe dat mensen met een hoge creatieve intelligentie constant indrukken in zich opnemen met alle zintuigen tegelijk, en deze indrukken kunnen combineren tot een betere totaalervaring.

Daarom hebben ze veel meer last van vervelende geluiden, want ze kunnen zich er niet voor afsluiten, iets wat mensen met een lagere creatieve intelligente prima af gaat.