Grote broer is slimmer dan klein zusje

Als grote broer heb je niet alleen fysiek overwicht over je broertjes en zusjes, maar ben je ook nog slimmer. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het oudste kind intelligenter is dan zijn of haar jongere broertjes en zusjes.

Slimme oudere kinderen

Het perfectionistische oudste kind, het achtergestelde middelste kind en de verwende benjamin. Het zijn stereotypen die niet altijd wat met de werkelijkheid te maken hebben.

Eén stereotype blijkt echter te kloppen: het oudste kind is intelligenter dan zijn of haar jongere broers en zussen.

Hoe ouder, hoe slimmer

Een onderzoek onder 20.000 mensen concludeert namelijk dat de intelligentie van de kinderen in een gezin afneemt van oud naar jong. Het oudste kind is dus het slimst.

Uit een eerder Brits onderzoek onder 90.000 mensen bleek dat oudste kinderen vaker bijziend zijn. Dat komt onder andere doordat ze gemiddeld langer studeren dan hun jongere broers en zussen. Als je te lang met je neus in de boeken zit, kan dat nadelig zijn voor je ogen.

IQ van oudste is 1,5 punt hoger

Het langer studeren staat echter niet rechtstreeks in verband met de hogere intelligentie. Het nieuwe onderzoek laat namelijk zien dat het verschil in intelligentie tussen oudere en jongere kinderen in een gezin heel klein is. Het IQ van de oudste is 1,5 punt hoger dan dat van de nummer twee, die weer 1,5 punt intelligenter is dan het derde kind.

Goede relatie is belangrijk

De intelligentie heeft ook geen grote invloed op het verloop van je leven en je opleiding. Een betere indicatie van hoe iemand zich zal redden in het leven, is de relatie met de andere kinderen in het gezin.

Hoe beter je het kunt vinden met je broers en zussen, hoe groter de kans op een succesvol leven, blijkt namelijk uit het onderzoek.