Intelligentie

Hersenen tegenover mens
Van oorsprong wordt intelligentie opgevat als het begripsvermogen. Die definitie staat nog steeds centraal als we het hebben over intelligentie, maar tegenwoordig omvat het ook de som van iemands mentale vaardigheden en capaciteiten. Onze hersenen kunnen nieuwe kennis opnemen, gebruiken en verwoorden. Maar hoe de hersenen dat doen, is nog steeds een raadsel. Ga op ontdekking in onze artikelen en leer meer over intelligentie.

De zeven soorten intelligentie

Een veelgemaakte fout bij onze opvatting van intelligentie is dat intelligentie de som van iemands kennis uitdrukt. Intelligentie is echter je natuurlijke, intuïtieve vermogen om kennis te verzamelen en te gebruiken. Intelligentie is ook geen binair verschijnsel: je bent niet óf intelligent, óf niet. Bovendien zijn er verschillende soorten intelligentie, en iedereen heeft weer een andere combinatie daarvan. In de jaren 1980 tekende Harvard-onderzoeker Howard Gardner zeven soorten intelligentie op, die we nog steeds gebruiken:

  • Verbaal/talig
  • Logisch/wiskundig
  • Visueel/ruimtelijk
  • Muzikaal
  • Lichamelijk/kinesthetisch
  • Sociaal
  • Existentieel (zelfinzicht)
Een brandende gloeilamp tussen niet-brandende

© Shutterstock
Bladzijde 1 / 2