Hoog geluid activeert je oerinstinct

Het geluid van krijt op het schoolbord of een gil alarmeert de menselijke hersenen.

chalk writing sound

De meesten van ons luisteren graag naar ruisend water, maar van nagels die op het schoolbord krassen krijgt bijna iedereen de koude rillingen. Door 13 proefpersonen in een hersenscanner te laten luisteren naar 74 geluiden heeft een team van de Britse Newcastle University nu achterhaald waarom dat zo is.

Hersenen in opperste staat van paraatheid

De scans tonen aan dat de amygdala, het hersengebied dat angst en verdedigingsreacties aanstuurt, alarmimpulsen afvuurt als onze oren bepaalde geluiden ontvangen. In de hersenen gaan deze impulsen naar de auditieve cortex, en ze leiden ertoe dat we heftig reageren op schel geluid met frequenties van 2 tot 5 kHz - een gil of iets scherps tegen glas.

Beter begrip van oorsuizen en migraine

Volgens de onderzoekers was deze reactie in de hersenen ooit belangrijk om te overleven, en nu leert die ons iets over onder meer tinnitusen migraine en mogelijke behandelingen daarvan, en over sommige vormen van autisme.