Doe de test: 5 eigenschappen vormen jouw karakter

Concentreer jij je doelgericht op een taak of ben je eerder spontaan en flexibel? Ontdek de vijf belangrijkste karaktertrekken en test waar jij je op het spectrum bevindt.

Legpuzzel, hersenen, karaktertrekken
© Claus Lunau & Shutterstock

Je persoonlijkheid is bijzonder complex. Ook mensen met een heel open en nieuwsgierig karakter zijn weleens wantrouwig of maken zich zorgen over de toekomst.

Om de complexe persoonlijkheid van mensen te beschrijven, gebruiken psychologen vaak het vijffactorenmodel. Dit model, ook wel bekend als de big five, werd in de jaren 1990 door psychologen ontwikkeld en werkt met vijf algemene persoonlijkheidskenmerken of -dimensies en 30 onderliggende eigenschappen.

Elk kenmerk heeft twee tegenpolen, en het model geeft aan waar iemand zich op het spectrum bevindt. Zo loopt het kenmerk ‘vriendelijkheid’ van lichtgeraakt tot goedhartig.

Het model verdeelt mensen niet over de vijf kenmerken, maar identificeert de aspecten van elk kenmerk die samen de persoonlijkheid het beste beschrijven.

Lees wat elk van de vijf karaktertrekken kenmerkt en test je eigen persoonlijkheid.

Puzzelstukje, bezorgdheid, wolken
© Claus Lunau & Shutterstock

Bezorgdheid (neuroticisme)

Je hebt vaak negatieve gevoelens

Bezorgdheid gaat over de neiging om je te laten meeslepen door negatieve gedachten en gevoelens.

Mensen die hier hoog op scoren, raken snel gestrest of onrustig en zijn vaak somber of geïrriteerd.

Mensen met een lage score nemen alles rustig op. Ze raken niet in paniek als iets niet loopt zoals gepland, zijn over het algemeen meer ontspannen en minder geneigd tot piekeren.

Omvat:

 • Angst
 • Woede
 • Somberheid
 • Ongemakkelijkheid
 • Onbeheerstheid
 • Kwetsbaarheid
Puzzelstukje, extraversie, tekstballonnen
© Claus Lunau & Shutterstock

Extraversie

Je krijgt energie van andere mensen

Extraversie beschrijft hoe je sociale relaties ervaart en je erbinnen gedraagt.

Een hoge score wil zeggen dat je graag samen bent met andere mensen en daar energie van krijgt.

Introverte mensen bevinden zich aan de andere kant van het spectrum. Ze worden snel moe van gezelschap en zijn liever alleen of met een paar goede vrienden.

Extraverte mensen praten doorgaans meer dan introverte mensen.

Omvat:

 • Hartelijkheid
 • Sociabiliteit
 • Assertiviteit
 • Energie
 • Avontuurlijkheid
 • Vrolijkheid
Puzzelstukje, openheid, lamp
© Claus Lunau & Shutterstock

Openheid

Je bent creatief en durft risico’s te nemen

Openheid gaat over je relatie tot verandering, ervaringen, kunst en nieuwe ideeën.

Mensen met een lage score zijn behoudend en praktisch, een hoge score is een teken van creativiteit, nieuwsgierigheid, gevoeligheid en culturele interesse.

Zeer open personen nemen graag risico’s en kunnen onvoorspelbaar overkomen. Gesloten personen zijn meer gericht op het voltooien van taken.

Omvat:

 • Fantasie
 • Interesse voor kunst
 • Gevoeligheid
 • Avontuurlijkheid
 • Intellect
 • Ruimdenkendheid
Puzzelstukje, vriendelijkheid, handdruk
© Claus Lunau & Shutterstock

Vriendelijkheid

Je zet je eigen belangen opzij

Vriendelijkheid is het verlangen en streven naar harmonie met anderen.

Vriendelijke mensen zijn attent, behulpzaam, vrijgevig en bereid hun eigen belangen opzij te zetten voor anderen.

Mensen die laag scoren op vriendelijkheid, hechten meer aan hun eigen belangen en zijn niet zozeer bezig met anderen. Ze zijn vaak wantrouwig en werken niet graag samen.

Omvat:

 • Vertrouwen
 • Moraliteit
 • Altruïsme
 • Samenwerking
 • Bescheidenheid
 • Medeleven
Puzzelstukje, zorgvuldigheid
© Claus Lunau & Shutterstock

Zorgvuldigheid

Je bent erg doelgericht

Zorgvuldigheid gaat over het streven om je doelen te bereiken en te doen wat nodig is om aan je eigen verwachtingen en die van anderen te voldoen.

Mensen met een hoge score kunnen hun impulsen goed beheersen en zijn doelgericht. Ze worden vaak gezien als koppig.

Een lage score komt tot uitdrukking als spontaniteit en flexibiliteit, wat juist de indruk kan wekken dat iemand onzorgvuldig en onbetrouwbaar is.

Omvat:

 • Zelfverzekerdheid
 • Ordelijkheid
 • Plichtsgetrouwheid
 • Doelgerichtheid
 • Zelfdiscipline
 • Bedachtzaamheid
Spectrum persoonlijkheidstest
© Shutterstock

Hoe scoor jij op de 5 karaktertrekken?

Via de link hieronder kun je testen hoe je scoort op de vijf algemene en 30 onderliggende persoonlijkheidskenmerken van het vijffactorenmodel.

Je krijgt 120 stellingen voorgelegd, zoals dat je makkelijk vrienden maakt of dat je snel piekert.

Het zijn veel vragen maar je hebt de test in zo’n 10 minuten ingevuld. De resultaten worden weergegeven in een grafiek, zodat je je eigen persoonlijkheid makkelijk kunt vergelijken met die van je vrienden of familie.

Doe de test