Cannabis kan de hersenen van jongeren schaden

Vanaf jonge leeftijd wiet roken kan je later duur komen te staan. Jongeren lopen het risico op afwijkende hersenfuncties en een lager IQ.

Wiet TOP

Jongeren onder de 17 mogen zich nog wel een keer bedenken voor ze een joint of hasjpijp opsteken.

Uit een Canadees onderzoek komt namelijk naar voren dat hun hersenen daardoor worden aangetast:

'De resultaten wijzen erop dat het gebruik van cannabis vanaf jonge leeftijd kan leiden tot een afwijkende hersenfunctie, maar ook tot een lager IQ,' zegt hersenonderzoeker Elizabeth Osuch van de Western University in Canada.

Hersenen werken abnormaal

Het onderzoeksteam onderwierp 74 jongeren aan psychiatrische en cognitieve tests, IQ-tests en hersenscans.

De wietgebruikers die jonger waren dan 17 – en degenen die vóór hun zeventiende waren begonnen met roken – lieten een afwijkende hersenactiviteit zien in vergelijking met de controlegroep.

Het ging om de hersengebieden die zijn betrokken bij geheugen, beloningsgedrag, ruimtelijk inzicht en zelfreflectie.

Bovendien maten de onderzoekers een lager IQ bij de wietrokers onder de 17 jaar.

Jonge wietrokers, opgelet

Het onderzoek heeft alleen de verschillen aangetoond tussen vroege cannabisgebruikers en mensen die geen wiet gebruiken. Er zijn grotere vervolgonderzoeken nodig om de resultaten te bevestigen en het effect van de afwijkende hersenactiviteit te bestuderen.

En dat is belangrijk, vooral voor jongeren met problemen, benadrukt onderzoeksleider Elizabeth Osuch:

'Veel jongeren (met psychologische problemen, red.) gebruiken veel cannabis omdat ze – ondanks wetenschappelijke bevindingen – denken dat ze er baat bij hebben en zich er op de korte termijn beter door voelen.'