Brein houdt meer van hoeken dan van curves

GEZICHTSBEDROG: Hoe lopen de lijnen op de grijze achtergrond? Zijn ze gebogen, zigzaggen ze of allebei?

© Kohske Takahashi/i-Perception

Kijk goed naar de afbeelding hierboven. Welk soort lijnen zie je? Gebogen, recht of allebei?

De realiteit is dat alle lijnen hetzelfde zijn. Ze zijn allemaal even golvend. Het verschil is dat de lichte en donkere delen van de lijnen verschillend zijn geplaatst. De meeste mensen nemen waar dat om het andere paar lijnen hoekig en zigzaggend is.

Japanse psychologen onderzochten het optische bedrog nader en schotelden een groep studenten verschillende versies van de afbeelding voor. Het kleurverloop en de achtergrondkleur – wit, zwart en grijs – varieerden.

Close-up van grijze achtergrond.

© Kohske Takahashi/i-Perception

Uit het onderzoek bleek dat de optische illusie alleen werkt met een grijze achtergrond. En alleen als een lijn onder en boven in de curve van kleur verandert, nemen we waar dat hij zigzagt.

Volgens Kohske Takahashi van de Chukyo University in Japan is een mogelijke verklaring dat je hersenen verschillende strategieën gebruiken om zachte curves en scherpe hoeken te onderscheiden, en dat die strategieën soms met elkaar concurreren.

Als een lijn onder of boven in de curve van kleur verandert, zien we een verticale lijn door de curves, en die versterkt onze ervaring van de richtingsverandering van de curves, waardoor we denken dat de lijnen zigzaggen.